• Tartalom

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról

2018.01.01.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (2) bekezdés és (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazások alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a testnevelés és sporttevékenységet ellátó állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél (a továbbiakban együtt: intézmény) foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Testnevelési és Sportmúzeumi Igazgatóságánál foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára.

2. § A fizetési osztályokba tagozódó egyes munkaköröket és a vezetői pótlék mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.

3. § A Kjt. 22. § (1) és (2) bekezdéseivel összefüggésben a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek a mellékletben az ügyintézői munkaköri csoportban felsorolt munkakörök.

4. § (1) Magasabb vezető közalkalmazott a mellékletben megjelölt magasabb vezetői beosztásban lévő közalkalmazott.

(2) Vezető közalkalmazott a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője.

5. § (1) Magasabb vezetői megbízás szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vezetői megbízás szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy középiskolai végzettséggel és felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzettséggel rendelkező közalkalmazottnak adható.

(2) Magasabb vezetői vagy vezetői megbízás 5 évet meg nem haladó, határozott időre is adható.

6. § Sportesemények szervezését ellátó közalkalmazott teljes napi munkaidejének a felét köteles munkahelyén eltölteni.

7. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a (2) bekezdés.

Melléklet a 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez2

Munkakörök, beosztások

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Magasabb vezetői beosztások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet főigazgatója

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

Egyéb önálló költségvetési szerv főigazgatója, igazgatója, intézményvezetője

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

270%

Fővárosi, megyei és megyei jogú városi önkormányzat önálló intézményének vezetője

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

250%

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet főigazgató-helyettese, gazdasági igazgatója

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

Igazgató, intézményvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

200%

Igazgatóhelyettes, intézményvezető-helyettes

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

150%

Vezetői beosztások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővárosi, megyei és megyei jogú városi önkormányzat önálló intézményének vezető helyettese

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

180%

Elkülönült szervezeti egység vezetője

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

125%

Olimpiai központ vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

Olimpiai központ vezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

Ügyintézői munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belső ellenőr

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Beruházási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Bérelszámoló

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

Edző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

Előadó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Energetikus

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

Élelmezésvezető

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Építész

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

Értékesítési felelős

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

Főmunkatárs (gazdasági)

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Gazdasági tanácsadó (szakértő)

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Gazdasági ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Humánpolitikai munkatárs

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Igazgatási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Jegyelszámoló

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Jegyiroda vezető

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Kamarai jogtanácsos, ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó, jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Kalkulátor

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Kommunikációs munkatárs

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Kontroller

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

Könyvelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– analitikus

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

– anyag-

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

– kontírozó

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Közgazdasági ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Közgazdász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Létesítményvezető

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

Létesítményvezető-helyettes

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

Lőtérvezető

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Mérnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– építész-

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

– gépész-

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

– villamos-

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

Munkadíj-elszámoló

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Munkaügyi előadó

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Munkavédelmi és biztonságtechnikai ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Műszak vezető

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Műszaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ellenőr

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

– konstruktőr

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

– koordinátor

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

– szakértő

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

– szerkesztő

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

– tervező, fejlesztő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

– ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

– vezető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

Művezető

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Pálya (porond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– építész

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

– mester

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Pályaműszaki vezető

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Pénztáros (fő-)

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

– beruházási

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

– adóügyi

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Propaganda ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Raktárvezető

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Recepcióvezető

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Rendezvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– felelős

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

– lebonyolító

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

– műszaki vezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

– rendezői vezető

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

– rendészeti vezető

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

– szervező

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

– ügyintéző (bonyolító)

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Rendész

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Sportmunkatárs

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

Sportorvos, orvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

– asszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Sportszakmai vezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

Statisztikus

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Stúdiós

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Szállítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Szálloda vezető

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

Számlázó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Szervező

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– sport-

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

– számítástechnikai rendszer-

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

– ügyviteli

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

Társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Tervkészítő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Titkársági ügyintéző

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

Titkárságvezető

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Tudományos kutató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Tűzrendész

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Uszodavezető

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Üzemeltetési vezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

Üzemgazdász, ügyvitelszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Üzemvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

Üzemvezető-helyettes

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Vagyonkezelő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Ügyviteli munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatrögzítő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Adminisztrátor

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépíró-adminisztrátor

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Iratkezelő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Irattáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Leltározó

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki rajzoló

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Titkárnő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fizikai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagbeszerző

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Anyaggazdálkodó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Asztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Autóvillamossági szerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Ács-állványozó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Bádogos

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Burkoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Büfékezelő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Csőszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Energetikai műszakvezető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Esztergályos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Értékmegőrző

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felszolgáló

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festő-mázoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fényképész

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fénymásoló

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Garázsmester

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépész-karbantartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépkocsiszerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépkocsivezető (autóbusz)

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépkocsivezető (teher)

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gondnok

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Hegesztő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Higiénikus

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hőközpont kezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Hűtőgépész

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Jegypénztáros

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kabinos

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbantartó

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazánfűtő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Kazángépész (fűtő)

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kárpitos

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kertész

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kézbesítő

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Kikötőmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Konyhai kisegítő (konyhalány)

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kőműves

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Laboráns

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Lakatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– épület-

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

– gép-

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

– karosszéria-

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Masszőr

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Mosónő

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkagépkezelő (rolbás)

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Műszerész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– elektro-

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

– finommechanikai

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

– mechanikai

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Öltözőőr

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pálya (porond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– munkás

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portás, éjjeliőr

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakodó

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakodógép-kezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Raktári ügyintéző

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Raktár-kezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Rendezvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– gondnok

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

– rendező

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

– technikai munkás

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

– vagyonőr

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruhatáros

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segédmunkás

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokszorosító

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportszergyártó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Szakács

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Szállodai portás

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

Szobaasszony

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Takarító

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Targoncavezető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Technikus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– építész-

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

– gépész-

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

– villamosipari

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Telefon- (telex-) kezelő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Telep(terület)őr

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teremőr

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetőfedő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Úszásoktató

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Uszoda felügyelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Úszómester

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Varrónő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Vasalónő

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villamossági szerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Villanyszerelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– erősáramú, gyengeáramú

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Víz-gázvezeték, fűtésszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Vízőr

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 7. § (2) bekezdése e rendelet 7. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére