• Tartalom

34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a „Márciusi Ifjak Díj – a fiatal magyar tehetségekért” alapításáról

2018.06.12.

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. §-ának a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány „Márciusi Ifjak Díj – a fiatal magyar tehetségekért” (a továbbiakban: díj) elnevezéssel díjat alapít és adományoz.

(2) A díj azoknak a 35 év alatti, magyar állampolgárságú személyeknek adományozható, akik az alkotó- és előadóművészet, a kultúra, a tudomány, a társadalmi- és technológiai innováció, valamint a sport területén kifejtett tevékenységükkel öregbítették Magyarország hírnevét, elősegítették kulturális gyarapodását.

(3)1 A díj évente legfeljebb 15 személynek adományozható.

2. § (1) A díjat a miniszterelnök minden évben a március 15-i nemzeti ünnepen, az 1848-as forradalom évfordulóján adja át.

(2)2 A díj a tehetség és a szabadság lángját jelképező, bronzból készült kisplasztikai alkotás, talapzatán a „Márciusi Ifjak” és az adományozás évét jelölő felirattal.

(3)3 A miniszterelnök a díjat a kitüntetett részére az adományozást igazoló emléklappal adja át. A díjjal egyszeri, nettó 500 000 forint összegű pénzjutalom jár.

3. § (1) A díj adományozását az 1. § (2) bekezdésében meghatározott művészeti ágak, területek körében működő országos szakmai szervezetek, valamint a Kormány tagjai kezdeményezhetik, az adományozást megelőző év december 31-ig.

(2)4 A díj adományozására irányuló kezdeményezést a kultúráért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani.

(3)5 A kezdeményezést a miniszterelnök által felkért és megbízott héttagú bizottság értékeli, és tesz javaslatot a miniszter útján a Kormánynak legfeljebb tizenkét díj adományozására. A bizottság elnökét a tagok közül a miniszterelnök kéri fel és bízza meg.

(4) A bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

4. §6 A bizottság működésével és a díj adományozásával kapcsolatos feladatokat a miniszter látja el.

5. §7 A díj adományozásával felmerülő költségek forrását a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete tartalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)8

1

Az 1. § (3) bekezdése az 52/2009. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 2. § új (2) bekezdését a 17/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatva.

3

A 2. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 17/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. §-a.

4

A 3. § (2) bekezdése a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdés első mondata az 52/2009. (III. 12.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 4. § a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 422. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére