• Tartalom

2008. évi XXXIX. törvény

2008. évi XXXIX. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról1

2009.01.03.

1–42. §2

43. § (1) A törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba.

(2) A törvény 40. §-ának (3)–(5) bekezdése és 45. §-ának (2) bekezdése a törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A törvény 3. §-a, 5. §-a, 8. §-a, 9. §-a, 31. §-a és 38. §-a 2008. december 12-én lép hatályba.

44. § (1) A törvényt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A törvény 12–20. §-át, 21. §-ának (1) bekezdését, 23–29. §-át, valamint 46. §-ának (1), (2) és (4) bekezdését azokban a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az ingó vagy ingatlan lefoglalására a törvény hatálybalépését követően kerül sor.

(3) Ha a törvény hatálybalépésének időpontjában az árverési vevő már befizette a teljes árverési vételárat és az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló határozat még nem emelkedett jogerőre,

a) a végrehajtó a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül tájékoztatja az árverési vevőt arról, hogy kérheti az árverési vételár előlegen felüli részének visszafizetését;

b) az árverési vevő írásban előterjesztett kérelmére – ha fennállnak a visszafizetés feltételei – a végrehajtó 15 napon belül visszafizeti az előlegen felüli vételárrészt az árverési vevőnek.

45–47. §3

48. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. június 25. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 4. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. július 3. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–42. §-t a 48. § hatályon kívül helyezte.

3

A 45–47. §-t a 48. § hatályon kívül helyezte.

4

A 48. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére