• Tartalom

2008. évi XLIX. törvény

a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról1

2008.09.02.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1–21. §

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény módosítása

22–29. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosítása

30. §

A tervező- és szakértő mérnökök,
valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
1996. évi LVIII. törvény módosítása

31–35. §

A hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény módosítása

36. §

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXV. törvény módosítása

37. §

Záró rendelkezések

38. § (1)–(2)2

(3) E törvény rendelkezéseit a 2008. szeptember 1-jét követően indult eljárásokra kell alkalmazni. E törvény 33. §-ának rendelkezéseit 2008. szeptember 1-jét követően megtartott választások esetében kell alkalmazni, a megbízatások időtartama ezen választások eredményétől kezdődik.

(4)3

39. §

1–2. melléklet a 2008. évi XLIX. törvényhez

1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. június 30. A törvény – a 38. § (3) bekezdés kivételével – hatályát vesztette a 38. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 2. napjával. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 161. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

A törvény – a 38. § (3) bekezdés kivételével – hatályát vesztette a 38. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 2. napjával.

3

A törvény – a 38. § (3) bekezdés kivételével – hatályát vesztette a 38. § (2) bekezdése alapján 2008. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére