• Tartalom

58/2008. (III. 26.) Korm. rendelet

58/2008. (III. 26.) Korm. rendelet

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.04.05.

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(4)3

(5) E rendelet rendelkezései a hatálybalépése előtt megállapított járadékosztályba sorolást nem érintik.

(6)4

(7)5

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 173. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–4. § e rendelet 5. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (2)–(4) bekezdése e rendelet 5. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (6) bekezdése e rendelet 5. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (7) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére