• Tartalom

2008. évi LXI. törvény

2008. évi LXI. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról1

2010.01.01.

1–31. §2

Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)3 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2012. december 30-án lép hatályba a (3) bekezdés g), valamint k) pontja.

(3) Hatályát veszti a Kjt.

a)–f)4

h)–j)6

l)8

(4)9

(5) E törvény

b)10 32. §-a (3) bekezdésének a)–f) pontja, h)–j) pontja, valamint l) pontja és (4) bekezdése,

2009. december 31-én hatályát veszti.

(6) E törvény 2012. december 31-én veszti hatályát.

33–40. §12

41. § (1)–(7)13

(8)14 A Kjt. 61. §-a (4) és (5) bekezdésének e törvény 32. § (3) bekezdésének g) pontjával történő hatályon kívül helyezése nem érinti a 2012. december 31-ét megelőzően a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, illetőleg szakképesítés megszerzése alól adott felmentéseket és mentesítéseket.

(9)–(10)15

1–2. számú melléklet a 2008. évi LXI. törvényhez16

1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. október 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. október 31. A törvény a 32. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 31. napjával.

2

Az 1–31. § a 32. § (5) bekezdés a) pontja alapján hatályát vesztette.

3

[A 32. § (2) bekezdése a 2012: CCXVI. törvény 19. §-a alapján nem lép hatályba, ez azonban nem vezethető át.]

4

A 32. § (3) bekezdés a)–f) pontja az (5) bekezdés b) pontja alapján hatályát vesztette.

5

[A 32. § (3) bekezdés g) pontja a 2012: CCXVI. törvény 19. §-a alapján nem lép hatályba, ez azonban nem vezethető át.]

6

A 32. § (3) bekezdés h)–j) pontja az (5) bekezdés b) pontja alapján hatályát vesztette.

7

[A 32. § (3) bekezdés k) pontja a 2012: CCXVI. törvény 19. §-a alapján nem lép hatályba, ez azonban nem vezethető át.]

8

A 32. § (3) bekezdés l) pontja az (5) bekezdés b) pontja alapján hatályát vesztette.

9

A 32. § (4) bekezdése az (5) bekezdés b) pontja alapján hatályát vesztette.

10

A 32. § (5) bekezdés b) pontja a 2009: CXXVI. törvény 50. §-ával megállapított szöveg.

11

A 32. § (5) bekezdés c) pontja a 2009: CXXVI. törvény 50. §-ával megállapított szöveg.

12

A 33–40. § a 32. § (5) bekezdés c) pontja alapján hatályát vesztette.

13

A 41. § (1)–(7) bekezdését a 32. § (5) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 41. § (8) bekezdése a 2009: CXXVI. törvény 55. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 41. § (9)–(10) bekezdését a 32. § (5) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 1–2. melléklet a 32. § (5) bekezdés d) pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére