• Tartalom

7/2008. (III. 18.) HM rendelet

7/2008. (III. 18.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó egészségügyi intézményekben történő egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzéséről és azok térítési díjairól

2017.01.01.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya

a) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) központi egészségügyi szervezetére (a továbbiakban: egészségügyi intézmény), valamint

b) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, és az MH a) pont hatálya alá nem tartozó katonai szervezeteire

terjed ki.

2. § (1)2 Az 1. § szerinti szervek személyi állománya egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatait az egészségügyi intézmények az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-a alapján, a rendelkezésre álló kapacitásuk arányában végzik.

(2) A vizsgálatokra rendelkezésre álló kapacitásokról az egészségügyi intézmények vezetői egyeztetnek egymással.

3. § A vizsgálatokat a megrendelő szervezetek (a továbbiakban: Megrendelő) megkeresését követően az egészségügyi intézmény vezetője (parancsnoka, főigazgatója) tervezi.

4. § (1)3 A vizsgálatok térítéskötelesek. Ezen vizsgálatokért fizetendő díjak mértékét a melléklet tartalmazza. Amennyiben a mellékletben szereplő vizsgálatok alapján az egészségügyi követelmények felmérése csak kiegészítő szakorvosi és diagnosztikai vizsgálatokkal ítélhető meg, az egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok elbírálásához szükséges kiegészítő szakorvosi és diagnosztikai vizsgálatok díja megegyezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által fizetett finanszírozás összegével.

(2) A Megrendelő, valamint az egészségügyi intézmények az elvégzett vizsgálatokkal félévente elszámolnak. Az elszámolás alapján az egészségügyi intézmények – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – félévenként számlát küldenek a Megrendelő részére.

(3) Az egészségügyi intézmények a számlát az I. félévi vizsgálatokról július 15-ig, a II. félévi vizsgálatokról – július 1. és november 30. közötti időszakra vonatkozóan – december 15-ig küldik meg. A december hónapban elvégzett vizsgálatok térítési díját a tárgyévet követő év I. félévi elszámolás kiegészítéseként kell figyelembe venni.

(4)4 Az MH részére tervezett vizsgálatok költségvetési előirányzatait az MH Egészségügyi Központ az éves intézményi költségvetésében tervezi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Melléklet a 7/2008. (III. 18.) HM rendelethez

I. Hivatásos állományba vétel

Véglegesítés és áthelyezés előtti alkalmassági vizsgálat

Oktatási intézményekbe történő jelentkezés előtti alkalmassági vizsgálat

Fsz.

Vizsgálat megnevezése

Térítés díja
(Ft)

 

EGÉSZSÉGI alkalmasság-vizsgálat

 

1.

Szakorvosi vizsgálatok

9 000

2.

Laboratóriumi vér- és vizeletvizsgálatok

1 000

3.

EKG vizsgálat

800

4.

Audiológiai vizsgálat

500

5.

Eü. anyag költség

500

 

Összesen

11 800

 

 

Drogszűrés

3 000

Fsz.

Vizsgálat megnevezése

Térítés díja
(Ft)

 

PSZICHIKAI alkalmasság-vizsgálat

 

1.

Pszichológiai vizsgálat

1 500

2.

Teszt-, műszerköltség

500

3.

Anyagköltség

200

 

Összesen

2 200

 

I.

VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN (Eü.+ Pszichikai)

14 000

I.

VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN (Eü.+ Drog + Pszichikai)

17 000

II. Külszolgálaton részt vevők alkalmassági vizsgálata

Fsz.

Vizsgálat megnevezése

Térítés díja
(Ft)

 

EGÉSZSÉGI alkalmasság-vizsgálat

 

1.

Szakorvosi vizsgálatok

9 000

2.

Laboratóriumi vér- és vizeletvizsgálatok

1 000

3.

EKG vizsgálat

800

4.

Audiológiai vizsgálat

500

5.

Eü. anyag költség

500

6.

HIV

3 000

7.

HCV

1 000

8.

HBsAg

500

9.

Vércsoport-meghatározás

3 000

 

Összesen

19 300

 

 

Drogszűrés

3 000

Fsz.

Vizsgálat megnevezése

Térítés díja
(Ft)

 

PSZICHIKAI alkalmasság-vizsgálat

 

1.

Pszichológiai vizsgálat

1 500

2.

Teszt-, műszerköltség

500

3.

Anyagköltség

200

 

Összesen

2 200

Fsz.

Vizsgálat megnevezése

Térítés díja

 

FIZIKAI alkalmasság-vizsgálat

 

1.

Anyag- és adminisztrációs költség

700

 

Összesen

700

 

II.

VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN (Eü.+ Pszichikai + Fizikai)

22 200

II.

VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN (Eü.+ Drogszűrés + Pszichikai + Fizikai)

25 200

III. A speciális szolgálatok állományába jelentkezők alkalmasságvizsgálati díjai

Fsz.

Vizsgálat megnevezése

Térítés díja
(Ft)

 

EGÉSZSÉGI alkalmasság-vizsgálat

 

1.

Szakorvosi vizsgálatok

9 000

2.

Laboratóriumi vér és vizeletvizsgálatok

1 000

3.

Audiológiai vizsgálat

500

4.

Spirometria

1 500

5.

Terheléses EKG

4 000

6.

Gerincröntgen

5 000

7.

Eü. anyag költség

500

 

Összesen

21 500

 

 

Drogszűrés

3 000

Fsz.

Vizsgálat megnevezése

Térítés díja
(Ft)

 

PSZICHIKAI alkalmasság-vizsgálat

 

1.

Pszichológiai vizsgálat

1 500

2.

Teszt, műszerköltség

500

3.

Anyagköltség

200

 

Összesen

2 200

 

III.

VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN (Eü.+ Pszichikai)

23 700

III.

VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN (Eü.+ Drogszűrés + Pszichikai)

26 700

IV. A PÁV vizsgálatra jelentkező gépjárművezetők alkalmasságvizsgálati díjai

Fsz.

Vizsgálat megnevezése

Térítés díja
(Ft)

1.

I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV I–IV kategóriában, kategóriánként

8 310

2.

II. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV I–IV kategóriában, kategóriánként

12 620

1

Az 1. § a 27/2016. (XII. 23.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 27/2016. (XII. 23.) HM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 27/2016. (XII. 23.) HM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (4) bekezdése a 27/2016. (XII. 23.) HM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére