• Tartalom

7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelet

7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2008.07.03.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), c) és h) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b), c) és e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – az alábbiakat rendelem el:

1–8. §1

9. § (1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. és a Gyr. vezetői megbízásra, illetve annak feltételeire vonatkozó, e rendelettel módosított szabályait a hatálybalépést követően kiírásra kerülő pályázatok alapján adott vezetői megbízásokra kell alkalmazni.

(3)–(4)2

(5)3

1–4. számú melléklet a 7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelethez4

1

Az 1–8. § e rendelet 9. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. § (3)–(4) bekezdése e rendelet 9. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–4. számú melléklet e rendelet 9. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére