• Tartalom

7/2008. (VI. 5.) NFGM rendelet

7/2008. (VI. 5.) NFGM rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet módosításáról

2008.06.10.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében, illetve az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 53. § (6) bekezdésében és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1–5. §1

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)2

7. §3

1

Az 1–5. §-t a 7. § hatályon kívül helyezte.

2

A 6. § (2) bekezdését a 7. § hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére