• Tartalom

74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt, a „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokat.

(3)1

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

(3)2 E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(4)4 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

3. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)8 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez10

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Létesítmény

Létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Eljáró hatóság

2.

Zsolnay Kulturális Negyed

Műemléki védelem alatt álló:
40504/1 hrsz.,
40504/3 hrsz.,
40504/4 hrsz.,
40504/5 hrsz.,
40484 hrsz.,
40485 hrsz.,
40486 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal11

3.

Zsolnay Vilmos út: 40510 hrsz.

4.

A 6-os sz. főúttól délre fekvő része: 40511/1 hrsz., 40511/2 hrsz., 40511/3 hrsz.

5.

Basamalom utca: 40512/1 hrsz.

6.

Felsővámház utca: 40390/1 hrsz.

7.

„Dozsó”: 40504/1 hrsz.

8.

Zsolnay Mauzóleum és környezete:
40167 hrsz.,
40164/12 hrsz.,
40164/37 hrsz.

9.

Zsolnay Pirogránit Üzem: 40504/6 hrsz.

10.

„Nagy Kiállítótér” projekt (a megváltozott projekt-
tartalommal)

„Nagy kiállítótér új épületének területe” 18341 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal12

11.

Martyn Ferenc Múzeum telke és a felette lévő park:
18342 hrsz.,
18343 hrsz.

12.

Múzeumok rekonstrukciója: 18359/1 hrsz.

13.

Káptalan utca 5.: 18358 hrsz.,
18359/2 hrsz.,
8359/1 hrsz.

14.

Vasarely Múzeum: 18356 hrsz.

15.

Tornapálya: 18357 hrsz.

16.

Káptalan utca 4.: 18307 hrsz.,
18340 hrsz.,

17.

Papnövelde utca: 17122 hrsz.,

18.

Papnövelde u. 5.: 17683 hrsz.

19.

Belvárosi Ált. Isk.: 17656 hrsz.,

20.

Szepesy I. utca: 18355 hrsz.

21.

Káptalan utca: 18344 hrsz.

22.

Aranyos Szent János kút:
18338 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal13

23.

Eszperantó park: 17655 hrsz.,
17654 hrsz.

24.

Pécsi Konferencia- és Koncert Központ

Közterületek (közpark, sétány):
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal14

25.

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetés:
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Vízjogi engedélyek

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

26.

Közterek és parkok megújítása

Uránvárosi park rekonstrukciók:
Gyalog-kerékpárút, járda, emlékmű rekonstrukció, utcabútorok, parképítés, térburkolatok:
531 hrsz., 529/31 hrsz., 583/1 hrsz., 584 hrsz., 586 hrsz., 528 hrsz., 579/8 hrsz., 527 hrsz., 532 hrsz., 526/26 hrsz., 613/7 hrsz.,
613/6 hrsz.,
613/4 hrsz.,
613/1 hrsz.,
590/1 hrsz.,
587 hrsz., 529/38 hrsz., 529/39 hrsz., 530 hrsz., 577 hrsz., 578 hrsz., 612 hrsz., 529/37 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal15

27.

Ybl Miklós utca (parkolók, út):
527 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal16

28.

Út: 532 hrsz.

29.

Tettye-Havihegy városrész (parkrekonstrukció):
Tettye tér:
16211 hrsz.
16209 hrsz.
16232 hrsz.
16207 hrsz. Borház
16172/2 hrsz.
16174 hrsz. Kávézó
16214 hrsz.
16215 hrsz.
16228 hrsz.
16229 hrsz.
16165 hrsz.
16224/2 hrsz.
16235 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal17

30.

Nyári Színház megújítás (Szathmáry püspöki palota rom műemlék):
16208 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal18

31.

Magaslati út (rekonstrukció):
16212 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal19

32.

Havihegyi út (rekonstrukció):
39323 hrsz.
39308 hrsz.
39230 hrsz.
39307/1 hrsz.
39307/2 hrsz.
39306/1 hrsz.
39309 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal20

33.

Havihegyi panoráma sétány, kilátópont, parképítés:
39315 hrsz.
393221 hrsz.
39322/2 hrsz.
39317 hrsz.
39314/2 hrsz.
39314/1 hrsz.
39321 hrsz.
39320 hrsz.
39319 hrsz.
39318 hrsz.
39313 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal21

34.

Szabadtéri zarándokhely (oltár), a Havihegyi kápolna környezetének megújítása:
39316 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal22

35.

Tettye utca (útrekonstrukció):
16899 hrsz.
16166 hrsz.
16210 hrsz.
16898 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal23

36.

Vince utca (útrekonstrukció):
16961 hrsz.
16919 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal24

37.

Cserző köz (útrekonstrukció):
16949 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal25

38.

Böck János utca (útrekonstrukció):
16206 hrsz.
16231 hrsz.
16864 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal26

39.

Felsőhavi utca (útrekonstrukció):
16716 hrsz.
16291 hrsz.
16290 hrsz.
16771 hrsz.
16323 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal27

40.

Ágota utca (útrekonstrukció):
16727 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal28

41.

Barátúr utca (útrekonstrukció):
16187 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal29

42.

Ágoston tér (rekonstrukció, EKF kiállítótér,
Bányatörténeti emlékpark, épületfelújítás):
16717, 16718, 16719, 16723, 16444/1, 16652 hrsz., 16666, 17232, 17240 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal30

43.

Ágoston téri romok bemutatása:
16720/2, 16720/1 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal31

44.

Vince utca (út rekonstrukció):
16961, 16919 hrsz.-ek

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal32

45.

Vince utca (patak részleges felszínre hozatala):
16961, 16919 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

46.

Kálvária utca (út rekonstrukció):
17104 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal33

47.

Pécs város központjának
megújítása (Széchenyi tér és környéke):
- Széchenyi tér
felszín rekonstrukció 18479, 18480, 18481, 18482, 18483 hrsz.-ek
- Irgalmasok utcája
- térfelszín megújítás 17453 hrsz.
- Megye köz 17590, 17585/1, 17585/3, 17589 hrsz.-ek.
- Hunyadi út
18080 hrsz.
- Szepesy utca
18355 hrsz.
- Káptalan utca
18344 hrsz.
- Papnövelde utca
17122 hrsz.
- Ciszterci köz
18371 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal34

48.

Pécs város központjának megújítása (Széchenyi tér és környéke):
- Kossuth tér
17451, 17452 hrsz.
- Hal tér
17439 hrsz.
- Fürdő utca
17460 hrsz.
- Rákóczi út
16609/1 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal35

49.

Középkori egyetem:
18306, 18295. 18292/3,
18303 hrsz.-ek.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal36

50.

Belváros nyugati kapuja:
Rákóczi út
18556 hrsz.
Kórház tér 4126/1, 4126/2, 4358, 4374,
3492, 18686/1
hrsz.-ek
Ferencesek utcája 18477 hrsz.,
Szent István tér 18392/2 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal37

51.

Pécs-Indóház tér és környéke rendezése: Közutak: útfelületek, buszvégállomás
18777 18778, 18788, 18795/2, 18869/2, 18867, 18911/4, 18912, 18913/5, 18913/6, 19158/1, 19158/2, 18911/3, 18911/1, 18902, 18933/2 hrsz.-ek.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal38

52.

Közparkok 18913/8, 18866/2, 18903/1, 18903/2, 18905 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal39

53.

MÁV terület (térfelszín rendezés)
19157/13 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal40

54.

Pécs-EKF városrész közterületeinek megújítása
Közutak: útfelületek
16611, 19121, 19123,
19147, 40709, 40710,
40570/14, 40669,
40510, 35001,
40164/18, 40390/1,
16571, 16668, 16651,
16573/10, 6633,
16607, 06573/15,
16611, 40570/14,
19145, 19147, 40711,
40512/1, 43509,
40166, 40164/32,
40415, 40652, 40462,
40607, 40527, 40528,
40539, 40522, 40463,
40483 hrsz.-ek

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal41

55.

Közparkok:
40570/19, 9122,
40513/2, 43513/1, 35001,
40164/12 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal42

56.

Centrum parkoló
Közutak: útfelületek
18933/1, 18872/6 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal43

57.

Közparkok, parkolók
18872/8, 13878, 18883/1 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal44

58.

Kálvária domb:
17095, 18057, 17108, 18045/3, 13054/1,
18051/1, 13051/2, 18022, 17991
hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal45

59.

Pécs-Megyer városrész központi területének és kapcsolódó közterületeinek rendezése
23912/165
23912/184
23912/190
23912/191
23912/192
23912/193
23912/268
23912/274
23912/279 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal46

60.

Diana tér, Krisztina tér és környéke:
20822, 20831, 20840/3, 23840/6, 20947, 20980,
20984/1 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal47

61.

Napliget:
23913/65, 23913/66, 23938/2, 23941/4,
23942/81 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal48

62.

Pécs-Kelet központi területeinek megújítása:
35982/3, 35982/7,
36049, 36050/11,
36050/14, 36050/15,
36051, 36052/1,
36052/10, 36053/1,
36053/9, 36054,
36170, 36265,
36267/3, 36267/18,
36267/22 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal49

63.

Névtelen utcai Sport Agóra környezet:
35522, 35523, 35544,
35547/3, 35548,
35549, 35550/1,
35550/2 ,35551/3,
35551/4, 35551/5,
35551/6, 35551/7,
35551/8, 35552/1,
35552/2, 35553,
35554, 35555/16,
35611, 35612, 35613,
35614/1, 35614/3,
35614/4, 35614/5,
35615, 35616/1,
35622, 35623,
35727/1, 35725,
35726, 35728,
35807/3, 37901,
37903 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal50

64.

Rókus-sétány és környéke:
3220/27, 3220/31, 3220/40, 3220/41, 3423, 3463, 3467, 3468, 3469, 4714/3, 4791/6, 4826, 4830 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal51

65.

Köztársaság tér és környéke: 3879, 3880, 4112, 18717 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal52

66.

Mecseki parkerdő:
70400, 70401,
70705/5, 70704/7,
70705/8, 70705/9,
70705/10, 70711,
70714, 70715, 70716,
70718, 24020, 24021,
24022, 24023, 24024,
24025, 24028, 24029,
24030, 24031, 24032,
24033, 24035, 24036,
24037, 24038, 24039,
24040, 24041, 24047,
24048, 24049, 24050,
24057, 24058, 24059,
24060, 24061, 24062,
24062, 24063,
24064, 24065, 24066,
24067, 24068, 24069,
24070, 24071, 24072,
24080, 24081, 52776,
52776/0291,
52776/0292,
52776/0293,
52776/0296,
52776/0297,
52776/0298,
52776/0299,
52776/0300,
52776/0310,
52776/0302,
52776/0303,
52776/0304,
52776/0305,
52776/0306,
52776/0310,
52776/0315,
52776/0316,
52776/0317,
52776/0318,
52776/0320,
52776/0323,
52776/0394,
52776/0397,
52776/0399,
52776/0400,
52776/0401,
52776/0402,
52776/0403, v0404,
52776/0405,
52776/0406,
52776/0407,
52776/0409,
52776/0411,
52776/0412,
52776/0413,
52776/0420,
52776/04, 52776/05,
52776/06, 52776/07,
52776/08, 52776/09,
52776/010,
52776/011,
52776/02,
52776/013,
52776/014,
52776/015,
52776/016,
52776/039,
52776/042,
52776/045,
52776/51561,
52776/047,
52776/048,
52776/049,
52776/050,
52776/051,
52776/052,
52776/053,
52776/054,
52776/6090,
52776/055,
52776/061,
52776/062 hrsz.-ek

Erdővédelmi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal53

67.

EKF beruházásokhoz kapcsolódó homlokzatfelújítások:
16608, 17198, 17274, 17326, 17328, 17369, 17375, 17454, 17531, 17540, 17546, 17575, 17578, 17579, 17585/1, 18070, 18386, 18435, 18437, 18438, 18443, 18484, 18577, 19134 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal54

68.

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

PTE műtárgyak bontása, Könyvtár és Tudásközpont létesítése, parképítés, felszíni parkoló, feltáró út:
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Vármegyei Kormányhivatal55

69.

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetés
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez56

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (3) bekezdését a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

3

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

4

A 2. § (4) bekezdését a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

A 3. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

11

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:2-D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:10-D:21 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:22-D:23 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:24 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:26 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:27-D:28 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:29 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:30 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:31 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:32 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:33 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:34 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:35 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:36 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:37 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:38 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:39 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:40 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:41 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

30

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:42 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:43 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:44 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:46 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:47 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:48 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

36

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:49 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

37

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:50 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

38

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:51 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

39

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:52 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

40

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:53 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

41

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:54 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

42

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:55 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

43

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:56 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

44

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:57 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

45

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:58 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

46

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:59 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

47

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:60 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

48

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:61 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

49

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:62 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

50

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:63 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

51

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:64 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

52

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:65 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

53

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:66 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

54

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:67 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

55

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:68 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 2. számú mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére