• Tartalom

9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM együttes rendelet

9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM együttes rendelet

a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről

2008.04.15.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § m) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendeljük el:

1. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjftv.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettek az Szjftv. 3. § (1) bekezdése szerint átutalt összeg felhasználására vonatkozó, az Szjftv. 6. § (3) bekezdése szerinti közlemény (a továbbiakban: közlemény) megküldésére, illetve internetes honlapon történő közzétételére vonatkozó kötelezettségüket az e rendelet melléklete szerinti formában, illetve tartalommal kötelesek teljesíteni. A közleményt az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendeletben foglaltak figyelembevételével az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatósághoz.

2. § E rendeletet első alkalommal a 2007. adóévre benyújtott rendelkező nyilatkozatoknál kell alkalmazni.

3. § E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Melléklet a 9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM együttes rendelethez

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról
[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdése alapján]
A kedvezményezett azonosító adatai
A)
Kedvezményezett szervezet neve:     
Szervezeti formája:     
Bírósági nyilvántartási száma:     
Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:     
Székhelye:     
Képviselője:     
Adószáma:     
Létesítő okirat vagy jogszabály szerinti közcélú, közérdekű, közhasznú célja:     
B)
Kizárólag a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében kell kitölteni, abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik közhasznúsági fokozattal!
Közhasznúsági fokozata:     
Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma:     
Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
Az adatokat Ft-ban kell megadni

A

A rendelkező évben juttatott összeg

 

A1

Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg (A*0,3):

 

A2

Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (A2<=A1)

 

A3

Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

 

A4

Ebből tartalékolt összeg (A–A2–A3):

 

A5

A tartalékolás célja:

 

A6

A tartalékolás időtartama:

 

B

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg:

 

B1

Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:

 

B2

Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (B2<=B1):

 

B3

Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

 

B4

Ebből tovább tartalékolt összeg (B–B2–B3):

 

B5

A tartalékolás célja:

 

B6

A továbbtartalékolás időtartama:

 

C

A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

 

C1

Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:

 

C2

Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (C2<=C1):

 

C3

Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

 

C4

Ebből tovább tartalékolt összeg (C–C2–C3):

 

C5

A tartalékolás célja:

 

C6

A továbbtartalékolás időtartama:

 

D

A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

 

D1

Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:

 

D2

Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (D2<=D1):

 

D3

Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

 

D4

Ebből fel nem használt összeg (D–D2–D3):

 

E

A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+B+C+D):

 

E1

Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg (A1+B1+C1+D1):

 

F

A tárgyévben felhasznált teljes összeg:

 

F1

A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2):

 

F2

A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3):

 

F3

A tartalékolt teljes összeg (A4+B4+C4):

 

F4

Már fel nem használható összeg (D4):

 

* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni azt az összeget is, ami a rendelkező évben már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.
Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése
(max. 800 karakter)
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére