• Tartalom

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2012.03.15.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 12. §-a (5) bekezdésének a)–b) pontjai és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) M4 Abony–Fegyvernek gyorsforgalmi út (M4 Szolnokot északról elkerülő út megépítése, Tiszapüspöki híd);

b) M4 Fegyvernek–Kisújszállás gyorsforgalmi út;

c) M4 Kisújszállás–Püspökladány gyorsforgalmi út;

d) M4 Püspökladány–Berettyóújfalu gyorsforgalmi út;

e) M4 Berettyóújfalu–országhatár gyorsforgalmi út;

f) 4. sz. főút Kisújszállás elkerülő (140+500–151+ 580 km sz.) (M4 nyomvonalán);

g) 4. sz. főút Hajdú-Bihar megyei szakasza 11,5 tonnás burkolat megerősítés (180+400–199+950; 241+650–248+ 480 km sz.);

h) 4. sz. főút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasza 11,5 tonnás burkolat megerősítés (248+500–341+ 850 km sz.);

i) 4. sz. főút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasza 11,5 tonnás burkolat megerősítés (Újfehértó–Záhony térsége);

j) 4. sz. főút Debrecen elkerülő 35.–4. visszatérő;

k) 4. sz. főút Hajdúszoboszló–Debrecen (209+4200– 216+455 km sz.).

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokat.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el,

a) a 2. számú mellékletben meghatározott ügyekben az ott meghatározott szervek járnak el;

b) a 2. számú mellékletben nem szereplő ügyekben a szakhatóságként közreműködő szervet az Ngt. 2. §-ának alkalmazásával kell megállapítani.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez2

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

Beruházás és azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

1.

M4 Abony-Fegyvernek gyorsforgalmi út
(M4 Szolnokot északról elkerülő út megépítése, Tiszapüspöki híd)

közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2.

M4 Fegyvernek-Kisújszállás gyorsforgalmi út

közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3.

M4 Kisújszállás-
Püspökladány gyorsforgalmi út

közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4.

M4 Püspökladány-
Berettyóújfalu gyorsforgalmi út

közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.

M4 Berettyóújfalu-
országhatár gyorsforgalmi út

közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

6.

4. sz. főút Kisújszállás elkerülő (140+500-151+580 km sz.) (M4 nyomvonalán)

közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

7.

4. sz. főút Hajdú-Bihar megyei szakasza 11,5 tonnás burkolat megerősítése/
fejlesztése

építési engedélyek

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

(180+400-199+950; 241+ 650-248+480 km sz.)

közvilágítás létesítési engedélye

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

8.

4. sz. főút Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szakasza 11,5 tonnás burkolat megerősítése/
fejlesztése

közúthatósági engedélyek

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

(248+500-341+ 850 km sz.)

vízjogi engedély

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

 

 

régészeti ásatási engedély kiadása

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

 

 

humuszgazdálkodási terv jóváhagyása

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

 

elektromos vezetékek vezetékjogi engedélyének kiadása

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

9.

4. sz. főút Debrecen elkerülő 35.-4. visszatérő

vízjogi engedély

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

 

 

közúthatósági engedélyek

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

régészeti ásatási engedély kiadása

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

 

 

szénhidrogén vezetékek építésének engedélyezése

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.

4. sz. főút Hajdúszoboszló-
Debrecen
(209+4200-216+455 km sz.)

közúthatósági engedélyek

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

régészeti ásatási engedély kiadása

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

 

 

közvilágítás létesítési engedélye

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

 

 

humuszgazdálkodási terv jóváhagyása

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

 

szénhidrogén vezetékek építésének engedélyezése

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

11.

Az 1-10. pontban megjelölt beruházásokkal összefüggésben megvalósítandó, országos közutakon, helyi közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon lévő 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. számú melléklet a 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez3

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok
1. Útügyi építési engedély

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy

illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Építésügy

fővárosi és megyei kormányhivatal

építésügyért felelős miniszter

Közlekedés

 

 

a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetén
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

vasút, hajózás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

Légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) Honvédelemért felelős miniszter

Földtan

illetékes bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat

területileg illetékes bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Rendészet

 

 

- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőr-főkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság

a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság

Tűzvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

Földművelésügy

 

 

- talajvédelem

megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

- erdővédelem

megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Egészségügy

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

Műszaki biztonság

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2. Vízjogi engedély

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Közlekedés

 

 

- közút

Illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

- vasút, hajózás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

- légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter

Földtan

illetékes bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat

területileg illetékes bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Rendészet

 

 

- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőr-főkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság

a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság

Tűzvédelem

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemér felelős miniszter

Földművelésügy

 

 

- talajvédelem

megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

- erdővédelem

megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Egészségügy

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

Műszaki biztonság

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1

A rendeletet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2012. december 7. napjával.

2

Az 1. számú melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 214. §-ával megállapított, a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére