• Tartalom

99/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet

a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosításáról

2008.08.16.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–7. §1

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendeletnek e rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)2

1. számú melléklet a 99/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez3

2. számú melléklet a 99/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez4

1

Az 1–7. §-t a 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 8. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. számú mellékletet a 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 2. számú mellékletet a 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére