• Tartalom

1/2009. (VI. 12.) TM rendelet

1/2009. (VI. 12.) TM rendelet

a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről1

2009.06.20.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Azok részére, akik kiemelkedő tevékenységükkel elősegítették a Kormánynak a társadalompolitika összehangolásával kapcsolatos feladatainak megvalósítását – különösen társadalompolitikai döntések összehangolását, a Kormány és a társadalom civil szervezetei közötti együttműködés fejlesztését, a Kormány nemzetpolitikai és kisebbségpolitikai célkitűzéseinek érvényesítését –, a (2) bekezdésben foglalt elismeréseket alapítom.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiemelkedő tevékenység elismerésére

a) Miniszteri Dicséret elnevezésű díj (a továbbiakban: Dicséret), valamint

b) Miniszteri Elismerő Oklevél (a továbbiakban: Oklevél)

adományozható.

2. § (1) A Dicséret évente 6 fő részére adományozható.

(2) A Dicsérettel az adományozást tanúsító oklevél jár, és az abban részesülő személy – a miniszter döntése alapján – a köztisztviselői illetményalap legfeljebb ötszörös összegének megfelelő pénz- vagy tárgyjutalomban részesíthető.

3. § Az Oklevél évente 15 fő részére adományozható.

4. § A Dicséret és az Oklevél adományozására nemzeti ünnepeink – március 15., augusztus 20., október 23. – alkalmából, illetve egyéb kiemelkedő szakmai eseményekhez kötötten kerül sor.

5. § Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott állami vezető adja át.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte 2011. február 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére