• Tartalom

10/2009. (I. 27.) Korm. rendelet

10/2009. (I. 27.) Korm. rendelet

a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.03.29.

A Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 6. § (5) bekezdése tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 6. § (6) bekezdése tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 6. § (7) bekezdése tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a), b) és h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1–4. §2

5. §3

6. § (1)4 Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy 2009. első naptári félévében az ATC csoportokra, az értékelendő hatóanyagkörre és a célértékek meghatározására az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok irányadóak.

(2) Az 5. § e rendelet kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(3)–(7)5

(8)6

(9)7

1

A rendeletet a 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1–4. § e rendelet 6. § (8) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § e rendelet 6. § (9) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § (1) bekezdése a 62/2009. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (3)–(7) bekezdése e rendelet 6. § (8) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § (8) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (9) bekezése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére