• Tartalom

1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat

1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat

a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges intézkedésekről1

2009.11.24.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti zárolást rendeli el;

Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői, pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

2.2 felhívja a fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy jelentsék be a Magyar Államkincstárnak a mellékletben foglalt támogatás zárolási kötelezettségek jogcím-csoportonkénti, jogcímenkénti és intézményenkénti bontását, kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben. A bejelentés nem vonatkozhat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: KvTv.) 14. számú mellékletében felsorolt előirányzatokra – kivéve a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10. cím 4. alcím 2. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (NVT II) jogcímcsoport –, a 43. §-ban megjelölt előirányzatokra, valamint e határozat 2. számú mellékletében felsorolt előirányzatokra.

Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: 2009. január 30.

3. felhívja a Magyar Államkincstár elnökét, hogy a zárolási kötelezettségek teljesítésére megjelölt előirányzatokhoz kapcsolódó költségvetési támogatást a bejelentési kötelezettség teljesítésén alapuló – 2. pont szerinti – zárolást követően az év hátralévő részében a finanszírozásnál időarányosan tartsa vissza;

Felelős: a Magyar Államkincstár elnöke

Határidő: folyamatos

4. felkéri azon a fejezetet irányító szervek vezetőit, amelyeknél az előirányzati főösszeg csökkentése az Országgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, valamint a KvTv. 11. §-ában megjelölt költségvetési szerveket tegyék meg felajánlásukat a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához.

1. számú melléklet az 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozathoz

millió forintban

Fejezet

Támogatás zárolási kötelezettség

Miniszterelnökség

3 047,6

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

801,5

Önkormányzati Minisztérium

2 628,8

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

3 251,9

Honvédelmi Minisztérium

6 322,5

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

6 542,3

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

1 856,1

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

1 400,2

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

7 159,5

Külügyminisztérium

1 213,6

Uniós fejlesztések

1 929,2

Oktatási és Kulturális Minisztérium

7 118,5

Egészségügyi Minisztérium

1 132,7

Pénzügyminisztérium

784,2

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

36,3

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

1 397,3

Központi Statisztikai Hivatal

238,0

Kutatás és Technológia

246,0

Összesen

47 106,2

2. számú melléklet az 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozathoz3

Mentesített előirányzatok

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

Megnevezés

 

 

 

 

 

Önkormányzati Minisztérium

11

12

20

01

00

Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

11

12

22

00

00

Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása

11

12

25

02

00

A 2010. évi Országgyűlési választások előkészítése

11

12

25

03

00

Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása

 

 

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium

13

08

02

32

00

Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz

 

 

 

 

 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

14

20

01

14

00

Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

 

 

 

 

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium

20

02

00

00

00

Egyetemek, főiskolák ellátottak pénzbeli juttatásai

20

11

02

01

00

Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata

20

11

02

07

00

Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)

20

11

02

08

00

Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése

20

11

02

10

00

Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

20

11

02

11

00

Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

20

11

02

17

00

Gyakorlóiskolák normatív támogatása

20

11

05

04

00

Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

20

11

05

26

00

Felsőoktatás kiegészítő támogatása

20

11

07

15

00

„Útravaló” ösztöndíj program

1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

2

A 2. pont az 1201/2009. (XI. 24.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. számú melléklet az 1186/2009. (XI. 10.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére