• Tartalom

1016/2009. (II. 13.) Korm. határozat

1016/2009. (II. 13.) Korm. határozat

az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. részére nyújtandó állami készfizető kezességvállalásról

2011.01.29.

1. A Kormány

a) a gazdasági válság mezőgazdasági termelő mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt hatásainak mérséklése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – összhangban a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 33. § (1) bekezdésével – legfeljebb 5-5 milliárd forint összegben készfizető állami kezességet vállal, az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. által kereskedelmi bankoktól felveendő, legfeljebb 4 éves futamidejű, forgóeszköz hitel tőkeösszegének 80%-ára;

b) felkéri az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-t az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjának 1. alpontja szerinti közreműködésre.

2.1 Az állami készfizető kezességvállalásért az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt.-nek és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-nek az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak megfelelő – támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó – kezességvállalási díjat kell fizetni a Magyar Állam részére.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2/A.2 A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a 2. pontban foglalt kezességvállalási díjra tegyen javaslatot a nemzetgazdasági miniszter részére.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2/B.3 A Kormány felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert arra, hogy a vidékfejlesztési miniszter 2/A. pontban foglalt kezességvállalási díjra vonatkozó javaslata alapján megkösse, vagy szükség szerint módosítsa a kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt.-vel, valamint a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-vel.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A 2. pont az 1018/2011. (I. 28.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2/A. pontot az 1018/2011. (I. 28.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

3

A 2/B. pontot az 1018/2011. (I. 28.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére