• Tartalom

2009. évi CXII. törvény

2009. évi CXII. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2010.01.03.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

1–12. §2

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

13. §3

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

14. §4

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

15. §5

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

16. §6

17. § (1) Ez a törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

18. § (1)7

(2)8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. november 13. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 178. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–12. §-t a 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 13. §-t a 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 14. §-t a 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 15. §-t a 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 16. §-t a 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 18. § (1) bekezdését a (2) bekezdés hatályon kívül helyezte.

8

A 18. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére