• Tartalom

117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet

117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi CXIII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2009.09.01.

A Kormány

– az 1–2. §, a 12. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

– a 3–6. §, a 12. § (2)–(3) bekezdése és a 13. § (2)–(3) bekezdése tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

– a 12. § (8) bekezdése tekintetében az Nytv. 47. § (1) bekezdés d) pontjában,

– a 7. §, a 12. § (5) bekezdése és a 13. § (4) bekezdése tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában,

– a 8. § tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdésében,

– a 9. §, a 12. § (4) bekezdése és a 14. § a) pontja tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–10. §2

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. június 28-án lép hatályba.

(2) A 14. § 2010. június 28-án lép hatályba.

(3) Az 1–10. §, a 12–13. § és a 15. § 2009. június 29-én hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet 2010. június 29-én hatályát veszti.

12–13. §3

14. § Hatályát veszti:

a)4 a Cstvhr. 1. § (3) bekezdésének második mondata;

b) a Mozgkr. 9. § (1) bekezdés g) pontjában a „vagy születési anyakönyvi kivonatát” szövegrész;

c) a Laktr. 18. § (2) bekezdés a) pontjában a „vagy születési anyakönyvi kivonat szöveg”.

15. §5

1

A rendelet – a 11. §-ának (4) bekezdése alapján – hatályát vesztette 2010. június 29. napján.

2

Az 1–10. § e rendelet 11. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12–13. § e rendelet 11. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § a) pontja a 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 19. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 15. § e rendelet 11. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére