• Tartalom

1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és egyes előirányzatok csökkentéséről1

2009.12.29.

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 11 156,8 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2009. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelős: pénzügyminiszter

érintett fejezetek irányítását ellátó szervek vezetői

Határidő: azonnal

2. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a folyó évi hiány alakulására – a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekről szóló 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozatban szereplő zárolás helyett csökkentést rendel el.

Felelős: a Magyar Államkincstár elnöke

Határidő: azonnal

Melléklet az 1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség
XI. Önkomrányzati Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külügyminsiztérium
XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000505

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

77,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

24,9

 

 

000516

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

68,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

21,9

 

 

001766

 

3

 

 

 

 

 

 

Közigazgatási és Elektronikus Közszsolgáltatások Központi Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

 

252134

 

4

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

004855

 

8

 

 

 

 

 

 

ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279012

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Informatikai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264889

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 900,0

 

 

263512

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcoslódó kiadások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,0

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

 

Önkomrányzati Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

Sporttevékenységek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025155

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Versenysprot támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

190,0

 

 

219833

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Szabadidősport támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

XIII.

 

 

 

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281289

 

 

4

 

 

 

 

 

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004174

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

5 203,3

 

 

255390

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Európai uniós befizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

39,8

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227942

 

2

 

 

 

 

 

 

Egyetemek, főiskolák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

218672

 

3

 

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

 

218605

 

4

 

 

 

 

 

 

Művészeti intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

51,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

159,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

75,0

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Alapítványok, közalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271445

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001414

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Költségvetés általános tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

 

–11 156,8

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

BEVÉTELEK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

TÁMOGATÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000505

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

102,6

 

 

000516

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

90,2

 

 

001766

 

3

 

 

 

 

 

 

Közigazgatási és Elektronikus Közszsolgáltatások Központi Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

4,9

 

 

252134

 

4

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

 

 

004855

 

8

 

 

 

 

 

 

ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279012

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Informatikai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264889

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj

 

 

 

 

 

 

 

 

1 900,0

 

 

263512

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcoslódó kiadások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,0

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

 

Önkomrányzati Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

Sporttevékenységek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025155

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Versenysprot támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

190,0

 

 

219833

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Szabadidősport támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

XIII.

 

 

 

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281289

 

 

4

 

 

 

 

 

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004174

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

5 203,3

 

 

255390

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Európai uniós befizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

39,8

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227942

 

2

 

 

 

 

 

 

Egyetemek, főiskolák

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

218672

 

3

 

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

 

218605

 

4

 

 

 

 

 

 

Művészeti intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Alapítványok, közalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271445

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) — időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) — időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet

1 példány

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

időarányos

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

11 156,8

 

 

 

11 156,8

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.
1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére