• Tartalom
Oldalmenü

134/2009. (X. 14.) FVM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról

2009.10.18.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), d), e), g), h), i), j), m) pontjaiban, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1–17. §1

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)2

(3) A 11. §, valamint a 15. § rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(4)3

19. § Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103q. cikke, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 6–10. cikke.

1–4. számú melléklet a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelethez4

1

Az 1–17. §-t a 18. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 18. § (2) bekezdését a (4) bekezdés hatályon kívül helyezte.

3

A 18. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–4. számú mellékletet a 18. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.