• Tartalom

2009. évi CXXXVI. törvény

2009. évi CXXXVI. törvény

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról1

2010.05.02.

1–24. §

25. § (1) E törvény 1–16., valamint 24. §-ának rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni.

(2) E törvény 19. §-ának rendelkezéseit azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a felülbírált határozatot meghozó bíróság, illetve a felülbírálat eredményeként az ítéletet felülbíráló bíróság a 2010. május 1-jén hatályba lépett büntetőjogi rendelkezéseket alkalmazta.

26. §

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 14. A törvény – a 25. § kivételével – a 26. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. május 2. napjával. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 67. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére