• Tartalom

2009. évi CXXXVIII. törvény

2009. évi CXXXVIII. törvény

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról1

2012.06.01.

1–46. §2

47. § (1) E törvény – a 20. § és a 38. § (2)–(3) bekezdése kivételével – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § 2010. szeptember 1-jén, a 38. § (2)–(3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3)3

48–50. §4

51. § (1) Az Ftv. – e törvény 3. §-ával módosított – 16. § (3) bekezdésében meghatározott hároméves vizsgálati időszak e törvény hatálybalépésének napján kezdődik.

(2)5

(3) Az Ftv. – e törvény 11. § (2) bekezdésével módosított – 32. § (10) bekezdésében foglaltakat a felsőoktatási intézmény székhelyén vagy telephelyén kívül folytatott, az Ftv. 147. § 37. pontja szerinti székhelyen kívüli alap-, illetve mesterképzések tekintetében

a) az e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett (indított) alap- és mesterképzésekre vonatkozóan e törvény hatálybalépését követően kell alkalmazni,

b) az e törvény hatálybalépésekor már folyamatban lévő képzések tekintetében olyan módon kell alkalmazni, hogy a felsőoktatási intézmény képzésének 2010 szeptemberétől induló első évfolyamára, illetve azt követően nem vehet fel hallgatót, az előző években felvett hallgatók azonban tanulmányaikat változatlan feltételek mellett befejezhetik.

(4) Az Ftv. – e törvény 13. §-ával beiktatott – 37. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti ötéves időtartam, a felsőoktatási intézmények nyilvántartásáért felelős szerv által – e törvény hatálybalépésének napján – már nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény tekintetében e törvény hatálybalépésének napján kezdődik.

(5) Az Ftv. – e törvény 14. §-ával módosított – 55. § (2) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2010 szeptemberétől az első évfolyamon államilag támogatott képzés keretében tanulmányokat kezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(6) Az Ftv. – e törvény 16. §-ával módosított – 68. § (3) bekezdés harmadik mondatának a doktori képzés követelményeinek teljesítésére vonatkozó fordulatát a doktori fokozatszerzési eljárásra benyújtott jelentkezések elfogadására 2013. szeptember 1-jét követően kell alkalmazni azon felsőoktatási intézmények jelentkezői tekintetében, amely intézményeknek – e törvény hatálybalépésének időpontját megelőzően elfogadott – a doktori eljárásról alkotott szabályzata az abban meghatározott körülmények fennállása esetén a doktori képzés követelményeinek teljesítését nem írja elő.

(7) Az Ftv. – e törvény 23. és 27. §-ával megállapított – 106. § (2) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is, a 106. § (4) és (8) bekezdésében, 110. § (5) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(8) Az Ftv. – e törvény 24. § (3) bekezdésével beiktatott – 107. § (7) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(9)6

(10) Az Ftv. – e törvény 28. §-ával módosított – 111. § (1), (3) és (7) bekezdésének szabályaira tekintettel a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot 2010. január 31-ig kell újjáalakítani. A Bizottság 2009. december 30-án megbízással rendelkező tagjainak, tisztségviselőinek megbízatása 2010. január 31-én szűnik meg.

(11)7

(12) Az Ftv. – e törvény 48. § f) és q), valamint 49. § a)–b) pontjával módosított – 32. § (5) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében és 145. § (6) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően alapképzés keretében első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 14. A törvényt a 2011: CCIV. törvény 120. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2012. szeptember 1. napjával.

2

Az 1–46. §-t a 47. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 47. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

A 48–50. §-t a 47. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 51. § (2) bekezdését a 47. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 51. § (9) bekezdését a 47. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

Az 51. § (11) bekezdését a 47. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére