• Tartalom

2009. évi XIV. törvény

2009. évi XIV. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról1

2009.06.03.

1–16. §2

17. § (1) E törvény 2009. június 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §-ban, a 6. § (1) bekezdésében és a 9. §-ban foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését követően megvalósított összefonódások esetében kell alkalmazni.

(3) A 6. § (2) bekezdésében, a 7. §-ban és a 10. §-ban foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) A 8. §-ban foglalt rendelkezéseket azokban az ügyekben kell alkalmazni, melyekben a kérelmet e törvény hatálybalépése után terjesztették elő.

(5) A 12–13. és a 15–16. §-ban foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését követően elkövetett jogszabálysértések esetében kell alkalmazni.

(6) A 14. §-nak a Tpvt. 88/C. §-át megállapító részét az e törvény hatálybalépését követően indított polgári perekben kell alkalmazni.

(7) A 14. §-nak a Tpvt. 88/D. §-át megállapító részét az e törvény hatálybalépését követően tanúsított károkozó magatartások esetében kell alkalmazni.

(8)–(9)3

18. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. március 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. április 3. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 168. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–16. § a 18. § alapján hatályát vesztette.

3

A 17. § (8)–(9) bekezdése a 18. § alapján hatályát vesztette.

4

A 18. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére