• Tartalom

143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet

143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról1

2018.10.11.

A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

Általános rendelkezések

1. §2 Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodási bírság és az erdővédelmi bírság mértékét az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 82. § (1) bekezdés szerinti erdővédelmi járulékalap (a továbbiakban: EJA) 3–4. § szerinti szorzataként határozza meg.

2. § Ha a jogellenesen kitermelt faanyag mennyisége az eljárás során helyszíni felméréssel nem állapítható meg, a bírság alapjául szolgáló fatérfogat mennyiségét az Országos Erdőállomány Adattár adatainak alapulvételével az erdészeti hatóság állapítja meg.

Az erdőgazdálkodási bírság

3. § (1)3 Az erdőgazdálkodóra vagy az erdőgazdálkodóként eljáró erdőkezelőre kiszabandó erdőgazdálkodási bírság mértéke:

a)4 az Evt. 107. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén: a kitermelt faanyag után bruttó köbméterenként 0,2 EJA;

b) az Evt. 107. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetén: a jogsértéssel érintett erdőrészletenként 0,1 EJA;

c) az Evt. 107. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak esetén: erdőrészletenként 0,1 EJA;

d) az Evt. 107. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak esetén: alkalmanként az erdő károsításának mértékétől és az elhelyezett szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya vagy talaj szennyező anyag mennyiségtől függően 0,5 EJA–5,0 EJA;

e)5 az Evt. 107. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerint az Evt. 73. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat megsértése esetén hektáronként 0,5 EJA;

f)6 az Evt. 107. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak esetén: a károsodás vagy veszélyeztetés mértékétől függően hektáronként 0,5 EJA– 5,0 EJA;

g) az Evt. 107. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak esetén: alkalmanként 0,3 EJA;

h) az Evt. 107. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározottak esetén: erdőrészletenként 0,3 EJA;

i) az Evt. 107. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak esetén: alkalmanként 0,3 EJA;

j) az Evt. 107. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak esetén: a szakszerűtlen beavatkozással érintett terület után a károsítás mértékétől függően hektáronként 1,0 EJA–2,0 EJA;

k) az Evt. 107. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározottak esetén: a károsodott terület után hektáronként 0,5 EJA;

l)7 az Evt. 107. § (1) bekezdés l) pont la) és lb) alpontjában meghatározottak esetén: évenként és hektáronként 0,5 EJA;

m)8 az Evt. 107. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározottak esetén:

ma) az Evt. 7. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőkben, évenként és hektáronként 0,6 EJA,

mb) az Evt. 7. § (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőkben, évenként és hektáronként 0,3 EJA;

n)9

o) az Evt. 107. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 1,0 EJA;

p) az Evt. 107. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 0,1 EJA;

q) az Evt. 107. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 0,1 EJA;

r) az Evt. 107. § (1) bekezdés r) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 0,3 EJA;

s)10 az Evt. 107. § (1) bekezdés s) pontjában meghatározott esetben: a károsodás vagy veszélyeztetés mértékétől függően alkalmanként 0,3–5,0 EJA;

t)11 az Evt. 107. § (1) bekezdés t) pontjában meghatározott esetben: erdőrészletenként 0,5 EJA;

u)12 az Evt. 107. § (1) bekezdés u) pontjában meghatározott esetben: alkalmanként 0,5 EJA.

(2)13

(3) Aki az Evt. 107. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat megvalósítja

a) figyelmeztetésben részesül;

b) ha az a) pontban foglaltak ellenére, annak közlésétől számított 30 napon belül nem tesz eleget kötelezettségének: földrészletenként 0,1 EJA erdőgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(4) Aki

a) az Evt. 107. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat megvalósítja: hektáronként 0,5 EJA;

b)14

c) az Evt. 107. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként 0,2 EJA;

d)15

erdőgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Az erdővédelmi bírság

4. § (1) Aki

a) az Evt. 108. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként a jogsértéssel érintett terület nagyságától és az erdő károsodásától függően 0,3 EJA– 3,0 EJA;

b) az Evt. 108. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként az erdő károsításának mértékétől és az elhelyezett hulladék mennyiségétől függően 0,5 EJA–5,0 EJA;

c) az Evt. 108. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként a gyűjtött mennyiségtől függően 0,5 EJA–5,0 EJA;

d)16 az Evt. 108. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat megvalósítja, a kivágott fa után bruttó köbméterenként 0,3 EJA, de legalább 0,3 EJA;

e) az Evt. 108. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat megvalósítja 0,1 EJA, motorfűrész esetén 0,2 EJA;

f) az Evt. 108. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként az erdő károsításának mértékétől függően 0,1 EJA–5,0 EJA;

g) az Evt. 108. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként 0,1 EJA–0,5 EJA;

h) az Evt. 108. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat megvalósítja: 0,2 EJA, ha a jogsértés következményeként erdőtűz alakul ki 1,0 EJA;

i) az Evt. 108. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakat megvalósítja: 0,1 EJA;

j) az Evt. 108. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltakat megvalósítja: a károkozás mértékétől függően 0,2 EJA– 1,0 EJA;

k) az Evt. 108. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltakat megvalósítja 0,2 EJA;

l) az Evt. 108. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megvalósítja 2,0 EJA;

m) az Evt. 108. § (1) bekezdés m) pontjában foglaltakat megvalósítja: az igénybe vett terület után az Evt. 81. § (2)–(4) bekezdés szerinti erdővédelmi járulék háromszorosának megfelelő, de legalább 1,0 EJA erdővédelmi bírságot; a kialakult állapot fennmaradásának engedélyezése esetén az Evt 81. § (2)–(4) bekezdés szerinti erdővédelmi járulék tízszeresének megfelelő, de legalább 1,0 EJA erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

(2)17 Ha az erdő tulajdonosa, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja, az erdészeti szakszemélyzet vagy a jogosult erdészeti szakszemélyzet az Evt. 108. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségét megsérti, a kitermelt faanyag után bruttó köbméterenként 0,2 EJA erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

(3) A vadászatra jogosult

a) az Evt. 108. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén: a károsítással érintett terület után az erdő károsításának mértékétől függően hektáronként 0,2 EJA– 2,0 EJA,

b) az Evt. 108. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetén: a károsítással érintett terület után hektáronként 1,0 EJA,

c) az Evt. 108. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak esetén: a károsítással érintett terület után hektáronként 0,5 EJA

erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

(4)18 A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az Evt. 108. § (4) bekezdése szerinti erdővédelmi bírság mértéke – mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az Evt. 108. § (7) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével –

a) az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA – 35,0 EJA;

b) az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti megőrzési kötelezettség megsértése esetén alkalmanként 1,0 EJA – 20,0 EJA;

c) az Evt. 90/A. § (7) bekezdés f) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA;

d) az erdészeti hatóság zárlati intézkedést vagy zár alá vételt elrendelő döntésében foglaltak megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA;

e) az Evt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletben a fa és fatermékre előírt szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezések megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA;

f) az Evt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletben a fa és fatermékre előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA-25 EJA;

g) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

ga) 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom megszegése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 150,0 EJA,

gb) 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA – 35,0 EJA,

gc) 5. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,

gd) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 3. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,

ge) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, illetve a 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén alkalmanként 1,0 EJA – 15,0 EJA.

(5)19 Ha egy eljárás keretében több, a (4) bekezdés hatálya alá tartozó erdővédelmi bírsággal sújtható tényállás állapítható meg, a bírság teljes összegét az egyes bírságtételek összegének figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy annak együttes összege legfeljebb 150,0 EJA lehet.

5. § Három éven belüli ismételt jogsértés esetén az erdővédelmi bírságtétel, valamint a kiszabható bírság alsó és felső határa a kétszeresére emelkedik.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2009. július 10-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett jogsértések esetén kell alkalmazni.

7. §20

1

A rendeletet a 255/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2021. június 3. napjával.

2

Az 1. § a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 136. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés l) pontja a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés m) pontja a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés n) pontját a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (1) bekezdés s) pontját a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

11

A 3. § (1) bekezdés t) pontját a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A 3. § (1) bekezdés u) pontját a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

13

A 3. § (2) bekezdését a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 3. § (4) bekezdés b) pontját a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 3. § (4) bekezdés d) pontját a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (2) bekezdése a 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § b) és f) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (4) bekezdését a 342/2015. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 169/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

19

A 4. § (5) bekezdését a 342/2015. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 7. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére