• Tartalom

2009. évi CLI. törvény

2009. évi CLI. törvény

a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról1

2010.01.02.

1–16. §2

17. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 18. § (21)–(23) bekezdése 2009. december 31-én lép hatályba.

(3) E törvény rendelkezéseit – a (4) bekezdés kivételével – a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(4) A NATtv. e törvény 14. §-ával megállapított 25/A. és 25/B. §-át a hatálybalépést megelőzően lezárult, illetve a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(5)–(8)3

18. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 28. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 44. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–16. §-t a 17. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 17. § (5)–(8) bekezdése a (8) bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

A 18. §-t a 17. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére