• Tartalom

2009. évi CLIII. törvény

egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról1

2010.01.02.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

1–25. §2

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény módosítása

26–31. §3

Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

32. § A Vtv. 29/A. § szerinti állami kezesség melletti forrásbevonás a 2010. évben az egyedi állami kezességek és garanciák vállalására meghatározott keretet terheli.

33. § (1) Ez a törvény 2010. január 1-jén lép hatályba és az 1–31. §-a, valamint a 33. § (2) bekezdése a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2)4

(3) Ez a törvény 2010. december 31-én hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 28. A törvény a 33. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. december 31. napjával.

2

Az 1–25. §-t a 33. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 26–31. §-t a 33. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 33. § (2) bekezdését az (1) bekezdés hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére