• Tartalom

156/2009. (XI. 18.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet módosításáról1

2009.11.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1–4. §2

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az R. 1. § e) pontjának ea) és eb) alpontjai szerinti intézkedések esetén a 2009. évben benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

6. §3

7. § (1)4

(2) Ez a rendelet 2011. december 31-én hatályát veszti.

1

A rendelet a 7. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. december 31. napjával.

2

Az 1–4. §-t a 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6. §-t a 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § (1) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére