• Tartalom

2009. évi CLVII. törvény

2009. évi CLVII. törvény

a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosításáról1

2010.01.01.

1. § A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Rehabilitációs járadékra nem jogosult az, aki
a) öregségi nyugdíjban, előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
b) bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, polgármester öregségi nyugdíjában vagy közszolgálati járadékában,
c) terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti táppénzben,
d) munkanélküliség esetére járó ellátásban,
e) átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban
részesül.”

2. § (1) E törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. december 29. A törvényt a 2011: CXCI. törvény 120. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére