• Tartalom

164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet

164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva –, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), e), i) és n) pontjában, valamint 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következőket rendeli:

1–5. §2

6–8. §3

9–10. §4

11. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 9–10. § 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 6–8. §, az (5)–(6) bekezdés, valamint a (9) bekezdés 2009. október 1-jén lép hatályba.

(4) A TnyR. 18/B. § (2) bekezdésének és 63/C. § (2) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) Az Onyfr. e rendelet 6–8. §-ával, valamint e § (9) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a 2009. október 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6)5 A Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság 2009. október 1-jétől 2010. december 31-éig önálló szervként, de költségvetési szervi jogállási szempontból a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság jogi személyiségű szervezeti egységeként működik. A Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság igazgatóját, helyettesét és más alkalmazottait a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatója, helyettese és más alkalmazottja nem utasíthatja. A Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóságra egyebekben 2009. október 1-jétől 2010. december 31-éig is az Onyfr. e rendelet 6–8. §-ával, valamint e § (9) bekezdésével megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7)–(8)6

(9)7

(10)8

(11)9

(12)10

1

A rendeletet a 248/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2010. október 22. napjával.

2

Az 1–5. §-t a 11. § (10) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6–8. §-t a 11. § (12) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 9–10. §-t a 11. § (11) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 11. § (6) bekezdése a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 244. § k) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 11. § (7)–(8) bekezdését a (10) bekezdés hatályon kívül helyezte.

7

A 11. § (9) bekezdését a (12) bekezdés hatályon kívül helyezte.

8

A 11. § (10) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § (11) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § (12) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére