• Tartalom

164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet

164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról

2009.12.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–9. §1

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –, valamint az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) Az R. e rendelettel megállapított 8. § (4) bekezdését, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)2

11–14. §3

15. §4

1. melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelethez5

2. melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelethez6

3. melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelethez7

1

Az 1–9. §-t a 15. § hatályon kívül helyezte.

2

A 10. § (3) bekezdését a 15. § hatályon kívül helyezte.

3

A 11–14. §-t a 15. § hatályon kívül helyezte.

4

A 15. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. mellékletet a 15. § hatályon kívül helyezte.

6

A 2. mellékletet a 15. § hatályon kívül helyezte.

7

A 3. mellékletet a 15. § hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére