• Tartalom

165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet

165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.05.02.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42. § (4) bekezdésében, valamint 83. § (2) bekezdés a), c), i) és k)–m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–10. §2

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2009. augusztus 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2010. május 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 2010. május 1-je előtt született gyermekekre tekintettel igényelt ellátásra akkor is a Vhr. 2010. április 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az igénylés ezt az időpontot követően történik.

(3)–(4)3

(5) Az 1–10. §, valamint a (3)–(4) bekezdés 2010. május 2-án hatályát veszti.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 228. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–10. § e rendelet 11. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11. § (3)–(4) bekezdése e rendelet 11. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére