• Tartalom

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról1

2023.02.16.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során

a) 2–5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,

b) 6–15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,

c) 16–25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,

d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft

összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(1a)3 A díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza.

(2) Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:

a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát

kell figyelembe venni.

(2a)4

(3) A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 forint.

2. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását kéri.

(2) A telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját és megfizetésének módját külön jogszabály határozza meg.

3. § (1)5 A díjfizetési kötelezettség kizárólag a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az ingatlan fekvése szerint illetékes, a telekalakítási hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatal – e rendelet melléklete szerinti – számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel) vagy átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel) vagy átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

(2)6 A díj megfizetésének elmulasztása esetén a kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a díj megfizetését igazolni.

4. § (1)7 Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül, amennyiben pedig a többletbefizetést a kérelmező jelzi a kormányhivatalnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(2)8 A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést 8 napon belül hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

(3)9 Ha megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – részleges vagy teljes – visszatérítése válik szükségessé, a kormányhivatal a vonatkozó bizonylatot megküldi az ügyfélnek és egyidejűleg felhívja annak a bankszámlaszámnak a megadására, melyre az ügyfél a visszatérítést kéri. Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követően megindult közigazgatási ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelethez10

A

B

Név

Számlaszám

1.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal11

10024003-00300960-00000000

2.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal12

10025004-00301071-00000000

3.

Békés Vármegyei Kormányhivatal13

10026005-00321127-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal14

10027006-00302814-00000000

5.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal15

10028007-00302515-00000000

6.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal16

10029008-00302649-00000000

7.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal17

10033001-00301617-00000000

8.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal18

10034002-00301813-00000000

9.

Heves Vármegyei Kormányhivatal19

10035003-00302089-00000000

10.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal20

10045002-00301820-00000000

11.

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal21

10036004-00301428-00000000

12.

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal22

10037005-00302106-00000000

13.

Pest Vármegyei Kormányhivatal23

10023002-00302247-00000000

14.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal24

10039007-00301112-00000000

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal25

10044001-00302261-00000000

16.

Tolna Vármegyei Kormányhivatal26

10046003-00302436-00000000

17.

Vas Vármegyei Kormányhivatal27

10047004-00301507-00000000

18.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal28

10048005-00301569-00000000

19.

Zala Vármegyei Kormányhivatal29

10049006-00303004-00000000

20.

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301208-00000000

1

A rendeletet az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet 28. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2024. március 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 16/2014. (III. 7.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1a) bekezdését a 16/2014. (III. 7.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (2a) bekezdését a 16/2014. (III. 7.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 46/2017. (IX. 20.) FM rendelet.

5

A 3. § (1) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított, a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (39) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 4. § (1) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (39) bekezdése, a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (39) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 4. § (3) bekezdése a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A melléklet a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A mellékletben foglalt táblázat A:1 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A mellékletben foglalt táblázat A:2 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A mellékletben foglalt táblázat A:3 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A mellékletben foglalt táblázat A:4 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A mellékletben foglalt táblázat A:5 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

16

A mellékletben foglalt táblázat A:6 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A mellékletben foglalt táblázat A:7 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A mellékletben foglalt táblázat A:8 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A mellékletben foglalt táblázat A:9 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

A mellékletben foglalt táblázat A:10 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

A mellékletben foglalt táblázat A:11 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

22

A mellékletben foglalt táblázat A:12 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A mellékletben foglalt táblázat A:13 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A mellékletben foglalt táblázat A:14 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A mellékletben foglalt táblázat A:15 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

26

A mellékletben foglalt táblázat A:16 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A mellékletben foglalt táblázat A:17 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

28

A mellékletben foglalt táblázat A:18 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

29

A mellékletben foglalt táblázat A:19 mezője a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére