• Tartalom

17/2009. (V. 14.) EüM rendelet

17/2009. (V. 14.) EüM rendelet

a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól1

2010.07.01.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az alábbiakat rendelem:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a részben vagy egészben az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatókra,

b) az a) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerződésének melléklete szerint a szolgáltató által nyújtott ellátásokkal összefüggésben gyógyszerrendelésre jogosult orvosokra,

c) a külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszerrendelésre jogosító szerződéssel rendelkező orvosokra a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 32. § (6) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkezők kivételével,

d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervére és területi igazgatási szerveire.

(2) E rendelet alkalmazásában a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény és a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet fogalommeghatározásai az irányadók.

2. § (1) A célérték és az orvos átlag számítása során az orvosok gyógyszerrendelésének értékelése alapjául az alábbi terápiás területeket kell figyelembe venni:

Terápiás terület megnevezése

ATC kód

Gyomorbántalmak, GERD

A02

Cukorbetegség

A10B

Magas vérnyomás

C02+C03+C07+C08+C09

Vérzsíreltérések (magas koleszterin, triglicerid)

C10

(2) Az (1) bekezdés szerinti ATC csoportokba tartozó gyógyszerek közül

a)2 az A02 csoportban ranitidin, famotidin, nizatidin, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol,

b) az A10B csoportban a metformin, gliquidon, gliclazid, glimepirid,

c)3 a C02, C03, C07, C08, C09 csoportban a moxonidin, rilmenidin, prazosin, clopamid, indapamid, furosemid, spironolacton, hidroklorotiazid és kálium kímélő szerek kombinációi, metoprolol, betaxolol, bisoprolol, nebivolol, carvedilol, amlodipin, nifedipin, verapamil, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, fosinopril, enalapril és diuretikumok, perindopril és vizelethajtók, ramipril és vizelethajtók, quinapril és vizelethajtók, fosinopril és vizelethatjók, ace gátlók és kalcium-csatorna blokkolók kombibációja (C09BB), losartan, valsartan, losartan és vizelethajtók, valsartan és vizelethajtók, irbesartan és vizelethajtók, valsartan és amlodipin,

d) a C10 csoportban a simvastatin, fluvastatin, atorvastatin, fenofibrate, ciprofibrate, atorvastatin és amlodipin

hatóanyagot tartalmazó készítmények rendelése esetén kerül sor az értékelésre.

3. §4 A 2010. július 1-jétől érvényes célértékek a következők:

a) az A02 csoportban 51,76 forint,

b) az A10B csoportban 15,7 forint,

c) a C02, C03, C07, C08, C09 csoportban 24,4 forint,

d) a C10 csoportban 83,36 forint.

4. § Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2011. április 1. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 43/2009. (XII. 11.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 43/2009. (XII. 11.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 7/2010. (III. 2.) EüM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 27/2010. (V. 12.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére