• Tartalom

172/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet

172/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról1

2010.01.02.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva –, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés h), i), l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következőket rendeli:

1–11. §2

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a, 4. §-a, 10. §-a, valamint 13. § (2) és (4) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A TnyR. 1. § (2)–(3) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit, valamint a TnyR. e rendelet 13. § (3) bekezdés b), d)–e), m), o)–p) és x) pontjával megállapított rendelkezéseit a 2009. szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban, illetve az azt követően keletkezett bejelentési kötelezettségre kell alkalmazni.

(4) A TnyR. 9/A. §-ának és 15. § (6) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő ellátásokra kell alkalmazni.

(5) A TnyR. 88. § (1)–(2) bekezdésének e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követően teljesített adatszolgáltatásra kell alkalmazni.

(6) A TnyR. 61. § a) pontjának és 62. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a rehabilitációs szakértői szerv által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított szakvélemény szakhatósági állásfoglalásnak minősül.

(7) A TnyR. 87. § (1) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos k) pontja szerinti személy az adatszolgáltatást 2009. december 31-ét követően a TnyR. 88. §-a e rendelettel megállapított (2) bekezdésének szabályai szerint is teljesítheti.

13. §3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 229. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–11. §-t a 13. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 13. § az (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére