• Tartalom

181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

egyes határrendészeti kirendeltségek megszüntetéséről

2009.10.03.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b), c), i) és j) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–4. §1

5. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2)2

6. § (1) A megszűnő határrendészeti kirendeltségeknél bármely foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek tekintetében a foglalkoztatási jogviszonyból származó, munkáltatót megillető jogok és terhelő kötelezettségek vonatkozásában:

a) Letenye Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Nagykanizsai Rendőrkapitányság,

b) Zákány Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Nagyatádi Rendőrkapitányság,

c) Bolhó Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Nagyatádi Rendőrkapitányság,

d) Barcs Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Barcsi Rendőrkapitányság,

e) Sellye Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Siklósi Rendőrkapitányság,

f) Siklós Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Siklósi Rendőrkapitányság,

g) Beremend Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Siklósi Rendőrkapitányság,

h) Mohács Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Mohácsi Rendőrkapitányság.

(2) A Bolhó és Sellye Határrendészeti Kirendeltségen folyamatban lévő, az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti rendőrkapitányságok illetékességi területéhez nem tartozó ügyekben a területileg illetékes rendőrkapitányság jár el.

7. §3

1–2. melléklet a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelethez4

1

Az 1–4. §-t a 7. § hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. § (2) bekezdését a 7. § hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–2. mellékletet a 7. § hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére