• Tartalom

19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet

19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról1

2015.04.01.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdése b) pontja alkalmazásának a következő esetekben van helye:

a) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjaiban meghatározottak megsértése a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének a)–e) és g) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott esetek szerint;

b)2 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 86. § (1) bekezdésében meghatározottak megsértése a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének c)–g) pontjában és 2. § (2) bekezdésének b), c) és g) pontjában meghatározott esetek szerint;

d) a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés a)–b) pontja;

e) a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése, 35. § (1) bekezdés b)–c), h) és j) pontja, valamint 36. § (1) bekezdése;

f) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (3)–(5) bekezdése;

g)4

h)5 az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1)–(2) bekezdése és (5)–(6) bekezdése;

j) a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése.

2. § E rendelet 2010. január első napján lép hatályba, rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 2017: CLXXIX. törvény 41. § (7) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § b) pontja a 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja az 5/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § g) pontját a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 28. §-a hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § h) pontja a 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére