• Tartalom

20/2009. (X. 9.) PM rendelet

20/2009. (X. 9.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról

2011.01.02.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 3. § 5. pontjában szereplő díjtarifa kialakításának, valamint a 22. § (7) bekezdésében meghatározott fedezetlenségi díj tarifája megállapításának alapjául szolgáló gépjármű-kategóriákat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Gfbt. kártörténeti nyilvántartásában az 1. számú mellékletben meghatározott gépjármű-kategóriákat kell alkalmazni.

(3) A 2011. évre és az azt követő évekre vonatkozó díjtarifát, valamint a fedezetlenségi díj 2011. évre és az azt követő évekre vonatkozó tarifáját az 1. számú mellékletben meghatározott gépjármű-kategóriánként kell meghirdetni.

(4)2

2. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2)3

1. számú melléklet a 20/2009. (X. 9.) PM rendelethez

Gépjármű-kategóriák
Személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória)
37 kW teljesítményig
38 kW-tól 50 kW teljesítményig
51 kW-tól 70 kW teljesítményig
71 kW-tól 100 kW teljesítményig
101 kW-tól 180 kW teljesítményig
180 kW teljesítmény felett
Motorkerékpárok (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória)
12 kW teljesítményig
13 kW-tól 35 kW teljesítményig
36 kW-tól 70 kW teljesítményig
70 kW teljesítmény felett
Autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória)
10-től 19 férőhelyig
20-tól 42 férőhelyig
43-tól 79 férőhelyig
80 férőhelytől
Trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött, M3 gépjármű-kategória)
Tehergépkocsik (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)
3,5 t megengedett legnagyobb össztömegig
3,5 t megengedett össztömeg felett 12 t megengedett legnagyobb össztömegig
12 t megengedett legnagyobb össztömeg felett
Vontatók (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)
Pótkocsik, félpótkocsik (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória)
0,75 t megengedett legnagyobb össztömegig
0,75 t megengedett össztömeg felett 10 t megengedett legnagyobb össztömegig
10 t megengedett legnagyobb össztömeg felett
Mezőgazdasági vontatók (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória)
Lassú járművek
Munkagépek (S1, S2 gépjármű-kategória)
Segédmotoros kerékpárok (L1e, L2e gépjármű-kategória)
Négykerekű segédmotoros kerékpárok (L6e gépjármű-kategória)

2. számú melléklet a 20/2009. (X. 9.) PM rendelethez4

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

A 2. számú mellékletet a 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére