• Tartalom

219/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

219/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a „Húsz éves a Köztársaság Díj” alapításáról1

2009.10.07.

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. §-ának b) pontja alapján a következőket rendeli el:

1. § A Kormány „Húsz éves a Köztársaság Díj” elnevezéssel díjat alapít.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott díjat a miniszterelnök a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának huszadik évfordulója, 2009. október 23. alkalmából adományozza azoknak a büntetlen előéletű természetes személyeknek, akik tevékenységükkel hozzájárultak a békés magyarországi rendszerváltáshoz, így különösen a jogállami forradalom véghezviteléhez, illetve a szociális piacgazdaság megteremtéséhez. A díj poszthumusz nem adományozható.

(2) A díj nem adományozható olyan személynek, aki az adományozás időpontjában országgyűlési képviselői megbízatással rendelkezik, illetve az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett, hivatalban levő közjogi tisztségviselő.

(3) Az 1. §-ban meghatározott díj legfeljebb huszonöt fő részére adományozható.

(4) Az adományozás alkalmával a kitüntetett részére kisplasztikai alkotás, valamint az adományozást igazoló okirat kerül átadásra.

3. § (1) A díjat a miniszterelnök a külön jogszabályban meghatározott Kitüntetési Bizottság javaslatára adományozza.

(2) Az adományozási javaslat megtételét – a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek címezve, 2009. október 10-ig beérkezőleg – mindazok kezdeményezhetik, akik 1989. október 23-a után országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai vagy polgármesterek voltak.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 235. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére