• Tartalom
Oldalmenü

23/2009. (VIII. 5.) KüM határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

2009.08.05.
A 2009. évi XXV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. évi 61. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás 5. cikke a hatálybalépésről az alábbiak szerint rendelkezik:
„Jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos kötelezettségeiket teljesítették. Az utolsó értesítés kézhezvételének napja az irányadó.”
Az első értesítés időpontja: 2008. október 27.
A későbbi értesítés időpontja: 2009. május 11.
A szerződés hatálybalépésének időpontja: 2009. június 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi XXV. törvény 6. § (5) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ai 2009. június 1-jén, azaz kettőezer-kilenc június elsején léptek hatályba.
Megállapítom továbbá, hogy a 2009. évi XXV. törvény 4. §-a és 6. §-ának (4) bekezdése 2009. június 1-jén, azaz kettőezer-kilenc június elsején vesztették hatályukat.