• Tartalom

26/2009. (XI. 16.) KüM határozat

26/2009. (XI. 16.) KüM határozat

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről

2009.11.16.
A 2007. évi CLXVIII. törvény a Magyar Közlöny 2007. december 12. számában kihirdetett, az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés 6. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„E szerződés 2009. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy valamennyi megerősítő okiratot letétbe helyezték, illetve ennek hiányában az azt követő hónap első napján, hogy az utolsó aláíró állam is letétbe helyezte megerősítő okiratát.”
Az utolsó letétbe helyezés időpontja: 2009. november 13.
A szerződés hatálybalépésének időpontja: 2009. december 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. évi CLXVIII. törvény 8. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény 2–3. §-ai 2009. december 1-jén, azaz kettőezer-kilenc, december elsején lépnek hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére