• Tartalom

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2023.01.01.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41/B. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában foglalt feladatkörben eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 A temetkezési szolgáltatási engedély (a továbbiakban: engedély) kiadása iránti eljárás díja 15 000 forint.

2. §2

3. §3 Az eljárásban az 1. § szerinti díjat a 2. mellékletben meghatározott fővárosi és vármegyei kormányhivatalok előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

4. § (1) A díjfizetési kötelezettséget átutalással vagy fizetési számlára postai úton történő készpénzbefizetéssel kell teljesíteni.

(2) A díj megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a fizetési számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrész kérelemhez csatolásával kell igazolni.

5. § (1)4 Az eljárásért fizetendő díj a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működési bevétele.

(2) A díj nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

6. § Az e rendelet szerinti eljárásokban

a) a díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. §-ának (4) bekezdését,

b) a díjfizetési kötelezettség fennállására az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdését,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-át,

d)5

e) a hiánypótlásra az Itv. 73/A. §-át,

f) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 79. §-ának (1)–(2) bekezdéseit és az Itv. 80. §-a (1) bekezdésének f), g) pontjait,

g) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-át

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, állami adóhatóság helyett eljáró hatóságot, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)6

1. melléklet a 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelethez7

2. melléklet a 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelethez8

A vármegyei kormányhivatalok előirányzat-felhasználási keretszámlaszámai

A

B

1.

Vármegyei kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámlaszám

2.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

3.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

10024003-00299585-00000000

4.

Békés Vármegyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

10027006-00299561-00000000

6.

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00299592-00000000

7.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000

8.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

10029008-00299640-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

10.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

10034002-00299626-00000000

11.

Heves Vármegyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

10045002-00299602-00000000

13.

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

10036004-00299554-00000000

14.

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

15.

Pest Vármegyei Kormányhivatal

10023002-00299671-00000000

16.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

10039007-00299688-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

18.

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

10046003-00299530-00000000

19.

Vas Vármegyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

20.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

21.

Zala Vármegyei Kormányhivatal

10049006-00299509-00000000

1

Az 1. § a 47/2020. (XII. 28.) BM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. §-t a 47/2020. (XII. 28.) BM rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § a 47/2020. (XII. 28.) BM rendelet 1. §-ával megállapított, a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 37/2013. (VII. 29.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 47/2020. (XII. 28.) BM rendelet 2. § c) pontja, a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 6. § d) pontját a 47/2020. (XII. 28.) BM rendelet 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 7. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. mellékletet a 37/2013. (VII. 29.) BM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 2. melléklet a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére