• Tartalom

3/2009. (II. 18.) SZMM rendelet

3/2009. (II. 18.) SZMM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról1

2009.07.08.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (2)–(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. § (1) Ez a rendelet – (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)–(4)13

(5) E rendelet szabályait a hatálybalépést megelőzően benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell azzal, hogy a munkaadónak nyújtható támogatás esetében a kérelmezőt tájékoztatni kell a támogatás feltételeinek megváltozásáról, és amennyiben a kérelmét továbbra is fenntartja, támogatás 2008. december 31-ét követően felmerült kiadásokhoz nyújtható.

(6)–(7)14

1

A rendeletet az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 55. § i) pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1–11. § a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (2)–(4) bekezdése a 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § (6)–(7) bekezdése a (7) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére