• Tartalom

3/2009. (III. 20.) KvVM utasítás

3/2009. (III. 20.) KvVM utasítás

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó közigazgatási szervek környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén a rendkívüli intézkedésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségéről

2009.03.07.

1. § Az utasítás hatálya a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt álló környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségre (a továbbiakban: felügyelőség) és az Országos Meteorológiai Szolgálatra (a továbbiakban: OMSZ) terjed ki.

2. § A felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekről szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján az egységes környezethasználati engedélyhez kötött üzemeltetők közül a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőiről minden év április 30-ig tájékoztatja a telephely szerint illetékes polgármestert. A tájékoztatás tartalmazza a felügyelőség rendelkezésére álló legutolsó adatok figyelembevételével az üzemeltető nevét, a telephely címét, valamint a kibocsátott légszennyező anyagok körét.

3. § (1) A felügyelőség tájékoztatást ad telefonon és elektronikus levélben, a tájékoztatási küszöbértékre vonatkozó egyórás – szálló por (PM10 ) esetében a 24 órás – átlag elérése esetén az OMSZ és az érintett települési önkormányzat polgármestere részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza a szmoghelyzet elrendelését előidéző légszennyező anyag megnevezését, koncentrációjának mértékegységét és értékét, valamint az időszakot, amelyre a vizsgálati eredmény vonatkozik.

4. § (1) Az OMSZ a felügyelőség tájékoztatását követően a szálló porra (PM10 ) vonatkozó szmogriadó elrendeléséhez és megszüntetéséhez előrejelzést ad – telefonon és elektronikus levélben – az érintett települési önkormányzat polgármestere (főpolgármester) részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előrejelzés egynapos, háromnapos és egyhetes időszakokra készül. Az előrejelzés tartalmazza a szmoghelyzet kialakulásának lehetőségét, illetve várható alakulását.

5. § A szmoghelyzet megszüntetéséig 3–4. §-aiban meghatározott tájékoztatást a felügyelőség és az OMSZ folyamatosan, de legalább naponta biztosítja.

6. § Az utasítás a kiadmányozását követő napon1 lép hatályba.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1

A kiadmányozás napja: 2009. március 6.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére