• Tartalom

31/2009. (IX. 18.) OKM rendelet

az egyes tevékenységeket szabályozó szakmai szervezetek felsorolásáról

2009.10.03.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Azon szakmai szövetségek és szervezetek felsorolását, amelyek tagjai által gyakorolt szakmák az európai közösségi jog alapján szabályozott szakmának minősülnek e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelv (2005. szeptember 7.) I. mellékletének, valamint a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletéről szóló 2009/C 111/01 EK bizottsági közleménynek (2009. május 15.) való megfelelést szolgálja.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a 37/2007. (XI. 13.) OKM rendelet azon szervezetek felsorolásáról, amelyek tagjai által gyakorolt szakmák az európai közösségi jog alapján szabályozott szakmának minősülnek.

Melléklet a 31/2009. (IX. 18.) OKM rendelethez

ÍRORSZÁG1
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland2
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2
3. The Association of Chartered Certified Accountants2
4. The Institute of Incorporated Public Accountants
5. Institution of Engineers of Ireland
6. Irish Planning Institute
7. The Institute of Chemistry of Ireland
8. The Irish Taxation Institute
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Association of Chartered Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Chartered Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Royal Society of Chemistry
16. British Psychological Society
17. The Chartered Institute of Library and Information Professionals
18. Institute of Chartered Foresters
19. Chartered Institute of Building
20. Engineering Council (UK)
21. The Energy Institute
22. Institution of Structural Engineers
23. Institution of Civil Engineers
24. Institute of Mathematics and its Applications
25. Institution of Engineering & Technology
26. Institution of Gas Engineers and Managers
27. Institution of Mechanical Engineers
28. Institution of Chemical Engineers
29. Institute of Marine Engineering Science and Technology
30. Royal Institution of Naval Architects
31. Royal Aeronautical Society
32. Institute of Materials, Minerals and Mining
33. Chartered Institution of Building Services Engineers
34. Institute of Measurement and Control
35. British Computer Society
36. The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
37. The Institute of Physics
38. The Institute of Biology
39. The Society of Dyers & Colourists
40. The Geological Society
41. Chartered Institute of Marketing
42. Institute of Chartered Shipbrokers
43. The Textile Institute
44. Chartered Institute of Environmental Health
45. Chartered Institute of Housing
46. The Royal Horticultural Society
47. The Landscape Institute
48. The Chartered Institute of Arbitrators
49. Royal Environmental Health Institute of Scotland
50. Royal Meteorological Society
51. Chartered Institution of Wastes Management
52. Royal College of Organists
53. Royal Academy of Dance
54. Chartered Institute of Architectural Technologists
55. Royal Statistical Society
56. Chartered Institute of Taxation
57. Institution of Water and Environmental Management
58. The Science Council
59. Institution of Occupational Safety and Health
_______
1 Az ír állampolgárok egyben tagjai az Egyesült Királyság alábbi szövetségeinek vagy szervezeteinek is:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building
2 Csak a könyvvizsgálat tekintetében.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére