• Tartalom

335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

2023.07.01.

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1)2 Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 40. § (2) bekezdése alapján – súlyos egészségkárosodással összefüggő jogosultságról szóló jogszabályban említett betegségben szenvedőnek kell tekinteni azt a személyt, aki – a 2. §-ban meghatározott feltételek alkalmazásával – a Mellékletben meghatározott betegségek valamelyikében szenved vagy a Mellékletben meghatározott valamely fogyatékossággal él, és ez a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapításra került.

(2) Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – jogosult az a személy is, akinek a fogyatékossági támogatásra való jogosultságát külön jogszabály szerint megállapították.

2. §3 (1) A Melléklet 1. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, akinek hallásküszöbértéke a beszédfrekvenciákon mindkét fülön 60 dB felett van.

(2) A Melléklet 2. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, akinek intelligencia kvóciense a 70-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.

(3) A Melléklet 3. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg,

a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval

aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70,

ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat, vagy

ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,

b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy

c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb.

A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. Az adókedvezményre az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.

(4) A Melléklet 4. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, aki önerőből tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes, mert a tömegközlekedési eszközök megállóhelyének megközelítése, a járműre történő fel- és leszállás, a szokásos méretű kézipoggyász vitele, a lépcsőn szokásos módon történő fel- és lelépkedés számára rendkívüli nehézséget vagy megoldhatatlan feladatot jelent, és/vagy

a) tartós állásra, fogódzkodásra, kapaszkodásra nem képes, illetve

b) testközeli és testtávoli segédeszközök (például kerekesszék, lépcsőlift, lépcsőmászó szerkezet, személyemelő, kádbeemelő, művégtag, járógép, két mankó vagy bot, gördülő járóka vagy járókeret) állandó, szükségszerű használatára rászorul.

(5) A Melléklet 4. pontja alkalmazásában:

a) végtaghiány: a kézfej, illetve a lábfej vagy a feletti részek elvesztése, valamint betegség, fejlődési rendellenesség következtében fennálló hiánya;

b) végtag részleges vagy teljes bénulása: az izomfunkciók olyan mértékű csökkenése, amely legalább 50%-os mértékű tartós funkciókiesést, használati zavart okoz;

c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszűkülése: olyan mértékű deformitások, merevségek, ízületi elváltozások, amelyek az adott végtag használatát legalább 50%-os mértékben korlátozzák;

d) a gerincoszlop elváltozásai: olyan mértékű elváltozások, amelyek a járást, a teherhordást legalább 50%-os mértékben tartósan nehezítik;

e) vázizomzat elváltozásai: olyan mértékű elváltozások, amelyeknek a járást, a helyzetváltoztatási képességet legalább 50%-os mértékben korlátozó hatásuk van;

f) a központi idegrendszer károsodásai: olyan károsodások, amelyek legalább 50%-os mértékű mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-2. §-a, valamint 3. § (3) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3)4 Az e rendelet 1-2. §-ában foglaltakat a 2010. január 1-jétől keletkezett jövedelmek tekintetében kell alkalmazni.

(4) A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az előirányzat terhére teljesített kifizetésnek kell tekinteni a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti engedélyesnek az egyetemes szolgáltatási árrésen elért, a külön jogszabályban meghatározott szinthez képesti többlet terhére a rászoruló lakossági villamosenergia-fogyasztókat támogató alapítvány, illetve kiemelkedően közhasznú szervezet javára teljesített befizetéseit.”

Melléklet a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez5


Súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek és fogyatékosságok


Súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek és fogyatékosságok
3X04844M.docx

Betegségcsoport megnevezése

Betegség BNO
kódja

Betegség megnevezése

1. Hallási fogyatékos

H90

Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés

H900

Kétoldali vezetéses hallásvesztés

H902

Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.

H903

Kétoldali idegi hallásvesztés

H905

Idegi hallásvesztés k.m.n.

H906

Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés

H908

Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.

H91

Egyéb hallásvesztés

H910

Ototoxikus hallásvesztés

H911

Időskori nagyothallás

H912

Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés

H913

Süketnémaság, m.n.o.

H918

Egyéb hallásvesztés

H919

Hallásvesztés k.m.n.

2. Mentális és viselkedészavarok

F71

Közepes mentális retardáció

F710

Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F711

Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F718

Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F719

Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

F72

Súlyos mentális retardáció

F720

Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F721

Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F728

Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F729

Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

F73

Igen súlyos mentális retardáció

F730

Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F731

Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F738

Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F739

Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

3. Látási fogyatékos

H54

Vakság és csökkentlátás

H540

Vakság mindkét szemen

H541

Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen

H542

Csökkentlátás mindkét szemen

H543

Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen

4. Mozgásszervi fogyatékos*A végtag (végtagok) hiánya, csonkoltsága, művégtag használatával is, egy vagy több végtag nagyízületi merevséggel járó elváltozásai

Z891

Kéz és csukló szerzett hiánya

Z892

Mindkét felső végtag szerzett hiánya csukló felett

Z893

Mindkét felső végtag szerzett hiánya

Z894

Láb és boka szerzett hiánya

Z895

Lábszár szerzett hiánya (térdben vagy térd alatt)

Z896

Lábszár szerzett hiánya (térd felett)

Z897

Mindkét alsó végtag vagy részének szerzett hiánya (kivéve az öregujjakat)

Z898

Felső és alsó végtag szerzett hiánya

Z899

Végtag szerzett hiánya

Q710

A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya

Q711

A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével

Q712

Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya

Q713

Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya

Q720

Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya

Q721

A comb és lábszár veleszülettt hiánya, a lábfej meglétével

Q722

Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya

Q723

A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya

M245

Ízületi kontraktúra

M246

Ízületi ankylosis

M256

Ízületi merevség, m.n.o.

A járást súlyosan korlátozó deformitással és merevséggel járó M. Bechterew, combcsontfejelhalás, álízület

M45

Spondylitis ankylopoetica

M081

Fiatalkori spondylitis ankylopoetica

M87

Csontelhalás

M841

Össze nem forrt csonttörés [álízület]

M960

Álízület fúzió vagy arthrodesis után

Krónikus polyarthritis a végtagízületekben nagyfokú deformitással, következményes merevséggel, izomatrofiával

M064

Gyulladásos polyarthropathia

M068

Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis

M069

Rheumatoid arthritis k.m.n.

M07

Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák

M070

Distalis interphalangeális ízületet érintő arthropathia psoriatica (L40.5+)

M071

Arthritis mutilans (L40.5+)

M072

Spondylitis psoriatica (L40.5+)

M073

Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+)

M074

Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+)

M075

Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+)

M076

Egyéb enteropathiás arthropathiák

M080

Fiatalkori reumás ízületi gyulladás

M082

Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis

M083

Fiatalkori szeronegatív polyarthritis

M084

Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás

M088

Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás

M089

Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.

M09

Fiatalkori ízületi gyulladás máshova osztályozott betegségekben

M090

Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban (L40.5+)

M091

Fiatalkori ízületi gyulladás Crohn-betegségben [regionális enteritis] (K50.-+)

M092

Fiatalkori ízületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+)

M098

Fiatalkori ízületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben

M625

Izomtömegvesztés és atrophia, m.n.o.

Elzáródást okozó (obliteráló) érbetegségek

I731

Thromboangiitis obliterans [Buerger]

I74

Artériás embólia és thrombosis

I740

A hasi aorta embóliája és rögösödése

I741

Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek embóliája és rögösödése

I742

A felső végtag ütőereinek embóliája és rögösödése

I743

Az alsó végtag ütőereinek embóliája és rögösödése

I744

Végtagi ütőerek k.m.n. embóliája és rögösödése

I745

Az art. iliaca embóliája és rögösödése

I748

Egyéb ütőerek embóliája és rögösödése

I749

K.m.n. ütőér embóliája és rögösödése

Többszörös torpid ulcus crurisszal járó postthromboticus syndroma

I830

Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel

I832

Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással

I870

Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes

Hemofília, a járást súlyosan korlátozó nagy ízületi merevséggel

M362

Haemophiliás arthropathia

A központi vagy perifériás idegrendszer sérülése, megbetegedése következtében az egyik alsó végtagra terjedő plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia

G80

Csecsemőkori agyi bénulás

G800

Spasticus agyi bénulás

G801

Spasticus kétoldali bénulás

G802

Csecsemőkori féloldali bénulás

G803

Dyskineticus agyi bénulás

G804

Ataxiás agyi bénulás

G808

Egyéb csecsemőkori agyi bénulás

G809

Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G81

Féloldali bénulás (hemiplegia)

G810

Féloldali petyhüdt bénulás

G811

Féloldali spasticus bénulás

G819

Féloldali bénulás k.m.n.

G82

Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia

G820

Petyhüdt paraplegia

G821

Spasticus paraplegia

G822

Paraplegia k.m.n.

G823

Petyhüdt tetraplegia

G824

Spasticus tetraplegia

G825

Tetraplegia k.m.n.

G83

Egyéb bénulásos szindrómák

G830

Felső végtag kétoldali bénulása

G831

Az egyik alsó végtag bénulása

G832

Az egyik felső végtag bénulása

G833

Egy végtag bénulása k.m.n.

G834

Cauda equina szindróma

G838

Egyéb meghatározott bénulásos szindrómák

G839

Bénulásos szindróma k.m.n.

Előrehaladott deformitással járó rendszerbetegségek

G35

Sclerosis multiplex

G710

Izom dystrophia

G12

Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák

G120

Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G121

Egyéb öröklödő gerincvelői izomsorvadás

G122

Mozgató neuron megbetegedés

G128

Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon szindrómák

G129

Gerincvelői izomsorvadás k.m.n.

M363

Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+)

M364

Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban

M368

A kötőszövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott, egyéb betegségekben

Az alsó végtag (végtagok) csontjainak vagy a csigolyáknak olyan körülírt elváltozásai, amelyek spontán törés vagy súlyos idegrendszeri sérülés (bénulás) közvetlen veszélyével járnak

C40

A végtagok csontjának és ízületi porcának rosszindulatú daganata

C412

Gerinc rosszindulatú daganata

5. Pervazív fejlődési zavarok

F84

Pervazív fejlődési zavarok

F840

Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)

F841

Atípusos autizmus

F842

Rett szindróma

F843

Egyéb gyerekkori dezintegratív zavar

F844

Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás

F845

Asperger szindróma

F848

Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar

F849

Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar

6. Schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok

F20

Schizophrenia

F200

Paranoid schizophrenia

F201

Hebephrenia

F202

Kataton schizophrenia

F203

Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia

F204

Schizophrenia utáni depresszió

F205

Reziduális schizophrenia

F206

Schizophrenia simplex (Egyszerű schizophrenia)

F208

Egyéb schizophrenia

F209

Nem meghatározott schizophrenia

F21

Schizotypiás rendellenesség

F22

Perzisztens delusionalis rendellenességek

F220

Paranoia (Deluzív zavar)

F228

Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar

F229

Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar

F23

Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek

F230

Akut polimorf pszichotikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül)

F231

Akut polimorf pszichotikus zavar schizophrenia tüneteivel

F232

Akut schizophreniform pszichózis (pszichotikus zavar)

F233

Egyéb akut döntően paranoid (deluzív) pszichotikus zavar

F238

Egyéb akut és átmeneti pszichotikus zavar

F239

Nem meghatározott akut és átmeneti pszichotikus zavar

F24

Indukált delusionalis rendellenességek

F25

Schizoaffektív rendellenességek

F250

Schizoaffektív zavar mániás típusa

F251

Schizoaffektív zavar depressziós típusa

F252

Schizoaffektív zavar kevert típusa

F258

Egyéb schizoaffektív zavar

F259

Nem meghatározott schizoaffektív zavar

F28

Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek

F29

Nem organikus pszichózis k.m.n.

7. Daganatos betegségek közül:A vérképzőrendszer rosszindulatú betegségében szenvedő

C81

Hodgkin kór

C810

Nyiroksejt túlsúly

C811

Nodularis sclerosis

C812

Kevert sejtesség

C813

Nyiroksejtes kimerülés

C817

Hodgkin-kór egyéb formája

C819

Hodgkin kór, k.m.n.

C82

Follicularis [nodularis] non-Hodgkin lymphoma

C820

Osztodó kis sejtes, follicularis

C821

Kevert hasított kis sejtes és nagy sejtes, follicularis

C822

Nagy sejtes, follicularis

C827

A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C829

Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C83

Diffúz non-Hodgkin lymphoma

C830

Kis sejtes (diffúz)

C831

Hasított kis sejtes (diffúz)

C832

Kevert kis és óriás sejtes (diffúz)

C833

Nagy sejtes (diffúz)

C834

Immunoloblastos (diffúz)

C835

Lymphoblastos (diffúz)

C836

Differenciálatlan (diffúz)

C837

Burkitt-lymphoma

C838

A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C839

Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C84

Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák

C840

Mycosis fungoides

C841

Sézary-kór

C842

T-zónás lymphoma

C843

Lymphoepitheliális lymphoma

C844

Perifériás T-sejtes lymphoma

C845

Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák

C85

A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.m.n. típusai (200.202)

C850

Lymphosarcoma

C851

B-sejtes lymphoma, k.m.n.

C857

A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai

C859

Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.

C88

Rosszindulatú immumoproliferatív betegségek

C880

Waldenström macroglobulinaemia

C881

Alfa nehézlánc-betegség

C882

Gamma nehézlánc-betegség

C883

Immunoproliferatív vékonybél betegség

C887

Egyéb rosszindulatú immunoproliferatív betegségek

C889

Rosszindulatú immunoproliferatív betegség k.m.n.

C90

Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok

C900

Myeloma multiplex

C901

Plasmasejtes leukaemia

C902

Plasmocytoma, extramedullaris

C91

Lymphoid leukaemia

C910

Heveny lymphoblastos leukaemia

C911

Krónikus lymphocytás leukaemia

C912

Subacut lymphocytás leukaemia

C913

Prolymphocytás leukaemia

C914

Szőrös-sejtes leukaemia

C915

Felnőttkori T-sejtes leukaemia

C917

Egyéb lymphoid leukaemia

C919

Lympoid leukaemia, k.m.n.

C92

Myeloid leukaemia

C920

Akut myeloid leukaemia

C921

Krónikus myeloid leukaemia

C922

Subacut myeloid leukaemia

C923

Myeloid sarcoma

C924

Acut promyelocytás leukaemia

C925

Acut myelomonocytás leukaemia

C927

Egyéb myeloid leukaemia

C929

Myeloid leukaemia k.m.n.

C93

Monocytás leukaemia

C930

Acut monocytás leukaemia

C931

Krónikus monocytás leukaemia

C932

Subacut monocytás leukaemia

C937

Egyéb monocytás leukaemia

C939

Monocytás leukaemia, k.m.n.

C94

Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia

C940

Acut erythraemia és erythroleukaemia

C941

Krónikus erythraemia

C942

Akut megakaryoblastos leukaemia

C943

Hízósejtes leukaemia

C944

Acut panmyelosis

C945

Acut myelofibrosis

C947

Egyéb meghatározott leukaemiák

C95

Meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C950

Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia

C951

Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia

C952

Meghatározatlan sejttípusú subacut leukaemia

C957

Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C959

Leukaemia, k.m.n.

C96

A nyirok-, a vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb és meghatározatlan rosszindulatú daganatai

C960

Letterer-Siwe betegség

C961

Malignus histiocytosis

C962

Malignus hízósejtes daganat

C963

Valódi histiocytás lymphoma

C967

A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb meghatározott rosszindulatú daganatai

C969

A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.

D45

Polycythaemia vera

D46

Myelodysplasiás szindrómák

D460

Refrakter anaemia igazoltan sideroblastok nélkül

D461

Refrakter anaemia sideroblastokkal

D462

Refrakter anaemia blast – túlsúllyal

D463

Refrakter anaemia blast – túlsúllyal, transformációval

D464

Refrakter anaemia, k.m.n.

D467

Egyéb myelodysplasiás szindrómák

D469

Myelodysplasiás szindróma, k.m.n.

D47

A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D470

Bizonytalan és ismeretlen természetű histiocytás és hízósejtes daganatok

D471

Idült myeloproliferatív betegség

D472

Monoclonalis gammopathia

D473

Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia

D477

A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek egyéb meghatározott bizonytalan és ismeretlen természetű daganatai

D479

A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen természetű daganata, k.m.n.

Csontmetastasisban (csontmetastasisokban) szenvedő

C795

A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Agyi metastasisban (metastasisokban) szenvedő

C793

Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

Emlő rosszindulatú daganata

C50

Az emlő rosszindulatú daganata

C500

Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C501

Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C502

Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C503

Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C504

Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C505

Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C506

Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C508

Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C509

Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Méhnyak rosszindulatú daganata

C53

A méhnyak rosszindulatú daganata

C530

Endocervix rosszindulatú daganata

C531

Exocervix rosszindulatú daganata

C538

A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C539

Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Méh rosszindulatú daganata

C5400

A méh isthmusa rosszindulatú daganata

C5410

Endometrium rosszindulatú daganata

C5420

Myometrium rosszindulatú daganata

C5430

Méhfundus rosszindulatú daganata

C5480

Méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5490

Méhtest rosszindulatú daganata

C55H0

Méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Petefészek rosszindulatú daganata

C56

A petefészek rosszindulatú daganata

A prosztata rosszindulatú daganata

C61

A prosztata rosszindulatú daganata

A here rosszindulatú daganata

C620

Nem descendált here rosszindulatú daganata

C621

Descendált here rosszindulatú daganata

C629

Here rosszindulatú daganata, k.m.n

Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C343

Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

8. Mesterséges testnyílással élő személy

Z93

Mesterséges testnyílás

Z930

Tracheostomával élő személy

Z931

Gastrostomával élő személy

Z932

Enterostomával élő személy

Z933

Colostomával élő személy

Z934

Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy

Z935

Cytostomával élő személy

Z936

Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy

Z938

Egyéb művi stomával élő személy

Z939

K.m.n. művi stomával élő személy

9. Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségben szenvedő

M30

Polyarteritis nodosa és rokon állapotok

M300

Polyarteritis nodosa

M301

Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss]

M302

Fiatalkori polyarteritis

M303

Mucocutan nyirokcsomó szindróma [Kawasaki]

M308

Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok

M31

Egyéb nekrotizáló vasculopathiák

M310

Túlérzékenységi angiitisek

M311

Thromboticus microangiopathia

M312

Letális midline granuloma

M313

Wegener-féle granulomatosis

M314

Aortaív-szindróma [Takayasu]

M315

Óriássejtes artheritis polymyalgia rheumaticával

M316

Egyéb óriássejtes artheritis

M318

Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák

M319

Nekrotizáló vasculopathia k.m.n.

M32

Szisztémás lupus erythematosus

M320

Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus

M321

Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével

M328

Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái

M329

Szisztémás lupus erythematosus k.m.n.

M33

Dermatopolymyositis

M330

Fiatalkori dermatomyositis

M331

Egyéb dermatomyositis

M332

Polymyositis

M339

Dermatopolymyositis k.m.n.

M34

Szisztémás sclerosis

M340

Progresszív szisztémás sclerosis

M341

CR(E)ST-szindróma

M342

Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis

M348

Szisztémás sclerosis egyéb formái

M349

Szisztémás sclerosis k.m.n.

M35

A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége

M350

Sicca-szindróma [Sjögren]

M351

Egyéb overlap-szindrómák

M352

Behcet-kór

M353

Polymyalgia rheumatica

M354

Diffúz (eosinophil-sejtes) bőnyegyulladás

M355

Multifokális fibrosclerosis

M356

Panniculitis recidivans [Weber-Christian]

M357

Hypermobilitas szindróma

M358

A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége

M359

A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n.

10. Emésztőrendszer betegségei közül:Intestinalis malabsorptio

K90

Intestinalis malabsorptio

K900

Coeliakia

K901

Trópusi sprue

K902

Vak bélkacs (blind loop) szindróma, m.n.o.

K903

Steatorrhoea pancreatica

K904

Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.

K908

Egyéb felszívódási zavar

Posztgasztrektómiás szindróma

K911

Gyomorműtét utáni szindrómák

A bél felszívó felületének jelentős csökkenése (vékonybélrezekció)

K912

Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.

K918

Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri
rendellenességek, m.n.o.

K919

Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.

Bélnyálkahártya gyulladás: Crohn-betegség

K50

Crohn-betegség [enteritis regionalis]

K500

A vékonybél Crohn-betegsége

K501

A vastagbél Crohn-betegsége

K508

Crohn-betegség, egyéb

K509

Crohn-betegség, k.m.n.

Colitis ulcerosa

K51

Colitis ulcerosa

K510

Enterocolitis ulcerosa (chronica)

K511

Ileocolitis ulcerosa (chronica)

K512

Proctitis ulcerosa (chronica)

K513

Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)

K514

Pseudopolyposis intestini crassi

K515

Proctocolitis mucosa

K518

Colitis ulcerosa egyéb

K519

Colitis ulcerosa k.m.n.

Mukoviszcidózis

E84

Fibrosis cystica

E840

Fibrosis cystica tüdő-manifesztációkkal

E841

Fibrosis cystica intestinális manifesztációkkal

E848

Fibrosis cystica egyéb manifesztációkkal

E849

Fibrosis cystica, k.m.n.

11. Ritka betegségek közül:Regionális szkleroderma

L940

Lokalizált scleroderma [morphea]

A réz-anyagcsere rendellenességei

E830

A réz-anyagcsere rendellenességei

Huntington-kór

G10

Huntington-kór

Öröklődő ataxia

G11

Öröklődő ataxia

G110

Veleszületett, non-progresszív ataxia

G111

Korai kisagyi ataxia

G112

Késői kezdetű kisagyi ataxia

G113

Kisagyi ataxia károsodott DNA replikációval

G114

Öröklődő spasticus paraplegia

G118

Egyéb öröklődő ataxiák

G119

Öröklődő ataxia k.m.n.

Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek

G70

Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek

G700

Myasthenia gravis

G701

Toxikus myoneuralis megbetegedések

G702

Veleszületett és fejlődési myasthenia

G708

Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek

G709

Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.

Epidermolysis bullosa

Q81

Epidermolysis bullosa

Q810

Epidermolysis bullosa simplex

Q811

Epidermolysis bullosa lethalis

Q812

Epidermolysis bullosa dystrophica

Q818

Egyéb bullosus epidermolysis

Q819

Epidermolysis bullosa k.m.n.

Neurofibromatosis (benignus)

Q850

Neurofibromatosis (benignus)

Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Q851

Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

12. Az endokrin és anyagcsere betegségek közül:I. típusú diabetes

E10

Inzulin-dependens cukorbetegség

E100

Inzulin-dependens cukorbetegség comával

E101

Inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal

E102

Inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel

E103

Inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel

E104

Inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel

E105

Inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel

E106

Inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel

E107

Inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel

E108

Inzulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel

E109

Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül

Szövődményekkel járó II. típusú diabetes

E11

Nem-inzulin-dependens cukorbetegség

E110

Nem-inzulin-dependens cukorbetegség comával

E111

Nem-inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal

E112

Nem-inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel

E113

Nem-inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel

E114

Nem-inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkelE115

Nem-inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel

E116

Nem-inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel

E117

Nem-inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel

Zollinger-Ellison szindróma

C254

Endokrin pancreas

D137

Endokrin pancreas

E168

A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai

Hipoparatireoidizmus

E20

Hypoparathyreosis

E200

Idiopathiás hypoparathyreosis

E201

Pseudohypoparathyreosis

E208

Egyéb hypoparathyreosis

E209

Hypoparathyreosis k.m.n.

Addison-kór

E271

Primer mellékvesekéreg elégtelenség

13. Veleszületett enzimopátiák

E70

Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai

E700

Klasszikus phenylketonuria

E701

Egyéb hyperphenylalaninaemiák

E702

A tyrosin anyagcsere zavarai

E703

Albinismus

E708

Az aromás aminosavak anyagcseréjének egyéb rendellenességei

E709

Aromás aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E71

Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei

E710

Juharfaszirup betegség

E711

Oldalláncos aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E712

Oldalláncos aminosav anyagcsere rendellenesség, k.m.n.

E713

Zsírsav anyagcsere rendellenességei

E72

Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E720

Az aminosav transzport zavarai

E721

Kéntartalmú aminosavak anyagcsere rendellenességei

E722

A karbamid-ciklus rendellenességei

E723

A lysin és hydroxylysin anyagcsere rendellenességei

E724

Az ornithin anyagcsere rendellenességei

E725

A glycin anyagcsere rendellenességei

E728

Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E729

Aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E73

Laktóz intolerancia

E730

Veleszületett laktáz-hiány

E731

Másodlagos laktáz-hiány

E738

Egyéb laktóz intolerancia

E739

Laktóz intolerancia, k.m.n.

E74

A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei

E740

Glycogen tárolási betegség

E741

A fruktóz anyagcsere rendellenességei

E742

Galactose anyagcsere zavarai

E743

Az intestinális szénhidrát-felszívódás egyéb rendellenességei

E744

A pyruvát anyagcsere és a gluconeogenesis rendellenességei

E748

Egyéb szénhidrát anyagcsere rendellenességek

E749

Szénhidrát anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E75

A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei

E750

GM2 gangliosidosis

E751

Egyéb gangliosidosis

E752

Egyéb sphingolipidosis

E753

Sphingolipidosis, k.m.n.

E754

Neuronális ceroid lipofuscinosis

E755

Egyéb lipid tárolási betegségek

E756

Lipid tárolási betegség, k.m.n.

E76

A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei

E760

Mucopolysaccharidosis, I. típus

E761

Mucopolysaccharidosis, II. típus

E762

Egyéb mucopolysaccharidosisok

E763

Mucopolysaccharidosis, k.m.n.

E768

A glucosaminoglycan anyagcsere egyéb rendellenességei

E769

Glucosaminoglycan anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E77

A glycoprotein anyagcsere rendellenességei

E770

A lysosomális enzimek post-translatios modifikációjának defektusai

E771

A glycoprotein lebontás defektusai

E778

A glycoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei

E779

Glycoprotein anyagcsere rendellenesség k.m.n.

14. Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő

Z992

Művesekezelésre szoruló beteg

15. Krónikus légzési elégtelenségben szenvedő

J961

Idült légzési elégtelenség

16. Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő a III-IV. NYHA funkcionális stádiumban

Q20

A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei

Q200

Közös artériás törzs

Q201

Kettős kiszájadzású jobb kamra

Q202

Kettős kiszájadzású bal kamra

Q203

Nagyartériák teljes transpozíciója

Q204

Egykamrájú szív

Q205

Kóros pitvar-kamrai összeköttetés

Q206

A pitvari fülcsék izomerizmusa

Q208

A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei

Q209

A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q21

A szívsövények veleszületett rendellenességei

Q210

Kamrai sövényhiány

Q211

Pitvari sövényhiány

Q212

Pitvar-kamrai sövényhiány

Q213

Fallot-tetralogia

Q214

Aortopulmonalis septum-defektus

Q218

A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei

Q219

A szívsövény veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q22

A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk veleszületett rendellenességei

Q220

A tüdőverőér billentyű artesiája

Q221

A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete

Q222

A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége

Q223

A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q224

A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete

Q225

Ebstein-anomália

Q226

Hypoplasiás jobbszív-szindróma

Q228

A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q229

A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q23

Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei

Q230

Az aortabillentyű veleszületett szűkülete

Q231

Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége

Q232

A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete

Q233

A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége

Q234

Hypoplasiás balszív-szindróma

Q238

Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei

Q239

Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q24

A szív egyéb veleszületett rendellenességei

Q240

Dextrocardia

Q241

Levocardia

Q242

Hárompitvarú szív

Q243

A tüdőverőér infundibuláris szűkülete

Q244

Veleszületett subaorticus szűkület

Q245

A koszorúerek rendellenessége

Q246

Veleszületett pitvar-kamrai blokk

Q248

A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q249

A szív veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q25

A nagy artériák veleszületett rendellenességei

Q250

Nyitott ductus arteriosus

Q251

Coarctatio aortae

Q252

Az aorta veleszületett elzáródása

Q253

Aorta-szűkület

Q254

Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei

Q255

A tüdőverőér atresiája

Q256

A tüdőverőér szűkülete

Q257

A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei

Q258

A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei

Q259

A nagyartériák veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q26

A nagyvénák veleszületett rendellenességei

Q260

A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete

Q261

Perzisztáló bal véna cava superior

Q262

A tüdővénák teljes transzpozíciója

Q263

A tüdővénák részleges transzpozíciója

Q264

A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége

Q265

A vena portae rendellenes beszájadzása

Q266

Sipoly a v.portae és májartéria között

Q268

A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei

Q269

A nagyvéna veleszületett rendellenessége k.m.n.

I32

Szívburokgyulladás máshová osztályozott betegségekben

I320

Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben

I321

Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben

I328

Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben

I33

Heveny és félheveny szívbelhártya-gyulladás

I330

Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás

I339

Heveny szívbelhártya-gyulladás k.m.n.

I34

A kéthegyű billentyű nem reumás betegségei

I340

A kéthegyű billentyű elégtelensége

I341

A kéthegyű billentyű prolapsusa

I342

Mitralis (billentyű) stenosis, nem reumás

I348

A mitralis billentyű egyéb, nem reumás eredetű betegségei

I349

A mitralis billentyű nem reumás eredetű betegsége k.m.n.

I35

Az aortabillentyű nem reumás betegségei

I350

Az aorta (billentyű) szűkülete

I351

Az aorta (billentyű) elégtelensége

I352

Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel

I358

Az aortabillentyű egyéb rendellenességei

I359

Aortabillentyű rendellenesség k.m.n.

I36

A háromhegyű billentyű nem reumás rendellenességei

I360

A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete

I361

A háromhegyű billentyű nem reumás elégtelensége

I362

A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete billentyűelégtelenséggel

I368

A háromhegyű billentyű egyéb, nem reumás eredetű rendellenességei

I369

A háromhegyű billentyű nem reumás eredetű rendellenessége, k.m.n.

I37

A pulmonális billentyű rendellenességei

I370

A pulmonalis billentyű szűkülete

I371

A pulmonalis billentyű elégtelensége

I372

A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel

I378

A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei

I379

Pulmonalis billentyű rendellenesség k.m.n.

I38

Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott

I39

Szívbelhártyagyulladás és szívbillentyű rendellenességek máshová osztályozott betegségekben

I390

A kéthegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I391

Az aortabillentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I392

A háromhegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I393

A pulmonalis billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I394

Többszörös billentyű rendellenességek máshová osztályozott betegségekben

I398

Szívbelhártyagyulladás, billentyű k.m.n. máshová osztályozott betegségekben

I40

Heveny szívizomgyulladás

I400

Fertőzéses szívizomgyulladás

I401

Izolált szívizomgyulladás

I408

Egyéb heveny szívizomgyulladás

I409

Heveny szívizomgyulladás k.m.n.

I41

Szívizomgyulladás máshová osztályozott betegségekben

I410

Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben

I411

Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben

I412

Szívizomgyulladás egyéb, máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben

I418

Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben

I42

Cardiomyopathia

I420

Dilatatív cardiomyopathia

I421

Hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia

I422

Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia

I423

Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség

I424

Endocardialis fibroelastosis

I425

Egyéb restrictiv cardiomyopathia

I426

Alkoholos cardiomyopathia

I427

Gyógyszerek és egyéb külső tényezők okozta cardiomyopathia

I428

Egyéb cardiomyopathiák

I429

Cardiomyopathia k.m.n.

I43

Cardiomyopathia máshová osztályozott betegségekben

I430

Cardiomyopathia máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben

I431

Cardiomyopathia anyagcsere-betegségekben

I432

Cardiomyopathia táplálkozási betegségekben

I438

Cardiomyopathia egyéb, máshová osztályozott betegségekben

I44

Pitvar-kamrai és bal Tawara-szár-blokk

I440

Elsőfokú pitvar-kamrai blokk

I441

Másodfokú pitvar-kamrai blokk

I442

Teljes pitvar-kamrai blokk

I443

Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai blokk, k.m.n.

I444

Bal elülső fascicularis blokk

I445

Bal hátsó fascicularis blokk

I446

Egyéb és nem meghatározott fascicularis blokk

I447

Bal Tawara-szár-blokk, k.m.n.

I45

Egyéb ingervezetési zavarok

I450

Jobb Tawara-szár-blokk

I451

Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szárblokk

I452

Bifascicularis blokk

I453

Trifascicularis blokk

I454

Intraventricularis blokk

I455

Egyéb meghatározott szívblokk

I456

Pre-excitációs szindróma

I458

Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok

I459

Ingervezetési zavar, k.m.n.

I46

Szívmegállás

I460

Szívmegállás sikeres újraélesztéssel

I47

Paroxysmalis tachycardia

I470

Re-entry kamrai arrythmia

I471

Supraventricularis tachycardia

I472

Kamrai tachycardia

I479

Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.

I48

Pitvari fibrillatio és flutter

I49

Egyéb szívritmuszavarok

I490

Kamra fibrillatio és flutter

I491

Pitvari extrasystole

I492

Junkcionális extrasystole

I493

Kamrai extrasystole

I494

Egyéb és nem meghatározott extrasystole

I495

Sick sinus syndroma

I498

Egyéb meghatározott szívritmuszavarok

I499

Szívritmuszavar k.m.n.

I50

Szívelégtelenség

I500

Pangásos szívelégtelenség

I501

Balkamra elégtelenség

I509

Szívelégtelenség, k.m.n.

I51

Szövődmények és rosszul meghatározott szívbetegségek

I510

Szerzett sövénydefektus

I511

Ínhúrszakadás, m.n.o.

I512

Szemölcsizom szakadás, m.n.o.

I513

Szívüregi thrombosis, m.n.o.

I514

Szívizomgyulladás, k.m.n.

I515

Szívizom-elfajulás

I516

Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n.

I517

Szívnagyobbodás

I518

Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek

I519

Szívbetegség k.m.n.

I52

Egyéb szívrendellenességek máshova osztályozott betegségekben

I520

Egyéb szívrendellenességek máshová osztályozott bakteriális betegségekben

I521

Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben

I528

Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben

17. Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek

Q00

Agyvelőhiány és hasonló fejlődési rendellenességek

Q000

Agyvelőhiány

Q001

Koponya- és gerinchasadék

Q002

Kisagyhiány

Q01

Agyvelősérv (encephalocele)

Q010

Frontális agyvelősérv

Q011

Nasofrontalis agyvelősérv

Q012

Tarkótáji agyvelősérv

Q018

Egyéb helyen lévő agyvelősérv

Q019

Agyvelősérv k.m.n.

Q02

Kisfejűség

Q03

Veleszületett vízfejűség

Q030

A Sylvius-csatorna rendellenességei

Q031

A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája

Q038

Egyéb veleszületett agyvelősérv

Q039

Veleszületett vízfejűség k.m.n.

Q04

Az agy egyéb veleszületett rendellenességei

Q040

A kérgestest veleszületett rendellenességei

Q041

A szaglókaréj hiánya

Q042

Előagyhiány

Q043

Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q044

Dysplasia septo-optica

Q045

Megalencephalia

Q046

Veleszületett agyi cysták

Q048

Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q049

Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q05

Gerinchasadék (spina bifida)

Q050

Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel

Q051

Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel

Q052

Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel

Q053

Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel

Q054

K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel

Q055

Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q056

Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül

Q057

Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q058

Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül

Q059

Gerinchasadék k.m.n.

Q06

A gerincvelő egyéb veleszületett fejlődési rendellenességei

Q060

Gerincvelőhiány

Q061

Gerincvelő hypoplasia és dysplasia

Q062

A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)

Q063

A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei

Q064

Hydromyelia

Q068

A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q069

A gerincvelő veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q07

Az idegrendszer egyéb veleszületett rendellenességei

Q070

Arnold-Chiari szindróma

Q078

Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendellenességei

Q079

Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q894

Összenőtt ikrek

Q909

Down-szindróma, k.m.n.

Q913

Edwards-szindróma, k.m.n.

Q917

Patau-szindróma, k.m.n.

Q969

Turner-szindróma, k.m.n.

Q984

Klinefelter-szindróma k.m.n.

18. A női nemi szervek nem gyulladásos betegségei közül:Endometriosis

N80

Endometriosis

N800

A méh endometriosisa

N801

A petefészek endometriosisa

N802

A petevezető endometriosisa

N803

A medencei hashártya endometriosisa

N804

A rectovaginalis septum és a hüvely endometriosisa

N805

Bél endometriosis

N806

Endometriosis bőrhegben

N808

Egyéb endometriosis

N809

Endometriosis , k.m.n.1

Az 1. § a 3. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 35. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a 3. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

4

A 3. § (3) bekezdése a (2) bekezdés alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére