• Tartalom

336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.03.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), c), e), h)–i), k)–m), o), valamint u)–v) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–18. §2

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2009. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–18. §, valamint a (3) és az (5)–(7) bekezdés 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Vhr. e § (5) bekezdés b) pontjával megállapított rendelkezését az e rendelet hatálybalépését követően kiszolgáltatott gyógyszer, forgalmazott gyógyászati segédeszköz, nyújtott gyógyászati ellátás, valamint egyedi méretvétel alapján rendelésre készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában kell alkalmazni.

(4)–(7)3

(8)4

Melléklet a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1.    Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport)
lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

a)

első fokon

6 550 Ft

b)

másodfokon

10 900 Ft

2.

Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való

a)

orvosi alkalmassági vizsgálata

 

 

aa)

első fokon

4 350 Ft

 

ab)

másodfokon

5 400 Ft

b)

pszichológiai alkalmassági vizsgálata

 

 

ba)

első fokon

6 550 Ft

 

bb)

másodfokon

10 900 Ft

3.    Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági
vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron
kívüli alkalmassági vizsgálata

a)

ha a 40. életévét még nem töltötte be:

 

 

aa)

első fokon

6 550 Ft

 

ab)

másodfokon

9 750 Ft

b)

ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

 

 

ba)

első fokon

4 350 Ft

 

bb)

másodfokon

6 550 Ft

c)

ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

 

 

ca)

első fokon

2 200 Ft

 

cb)

másodfokon

4 350 Ft

d)

ha a 70. életévét betöltötte:

 

 

da)

első fokon

1 150 Ft

 

db)

másodfokon

2 200 Ft

4.

Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel

4 350 Ft

5.

Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat

5 400 Ft

6.

Látlelet kiadása

3 200 Ft

7.

Részeg személy detoxikálása

6 550 Ft

8.

Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

6 550 Ft

9.

Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

 

a)

tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata

 

 

aa)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

17 350 Ft

 

ab)

az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata

14 150 Ft

 

ac)

az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata

11 950 Ft

b)

I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

 

 

ba)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

10 900 Ft

 

bb)

az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata

8 750 Ft

 

bc)

az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata

6 550 Ft

c)

III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági vizsgálata

8 750 Ft

10.    Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha
a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre
való jogosultság megállapítása céljából kerül sor

6 550 Ft

11.

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

8 750 Ft

12.

Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

Az adott
ellátásnak
az egészségbiztosító felé
külön jogszabály szerint
elszámolható összege

13.

Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

a)

1. egészségügyi osztály

 

 

aa)

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

26 000 Ft

 

ab)

időszakos vizsgálat

14 550 Ft

b)

2. egészségügyi osztály

 

 

ba)

első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

12 450 Ft

 

bb)

időszakos vizsgálat

8 300 Ft

c)

3. egészségügyi osztály

 

 

ca)

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

26 000 Ft

 

cb)

időszakos vizsgálat

14 550 Ft

14.    Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi
hatóság által külön jogszabály szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem
a külön jogszabály szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem a külön
jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja
szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai

keretében kerül sor.

A mellkas-szűrővizsgálat
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 251. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–18. §-t a 19. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 19. § (4)–(7) bekezdését a (8) bekezdés hatályon kívül helyezte.

4

A 19. § (8) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére