• Tartalom

351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2012.03.15.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Vát közigazgatási területén lévő külterületi 0125/4, 0130/1, 0130/2, 017/12, 017/13, 017/5, 017/4, 036/1, 036/2, 018, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 038/19, 038/18, 038/11, 038/9, 055/2, 0123/1, 0125/5, 0125/6, 0125/7, 0124, 0123/3, 0123/2, 0118/1, 0113, 0114, 0115, 038/10, 0131/1, 0131/2, 038/17, 038/15, 038/14, 038/13, 038/12, 054, 059, 055/1, 055/2, 038/21, 037, 048, 0123/4, 0123/5, 038/20, 020/10, 038/9, 060, 061/16, 0118/1, továbbá a Porpác közigazgatási területén lévő külterületi 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0105/3, 0106, 0107, 0108, 0109, 011, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 02/10, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 03/1, 03/2, 04, 060, 07/2, 07/4, 07/5, 070/14, 070/15, 070/17, 070/18, 070/19, 070/2, 070/20, 070/21, 070/22, 07/23, 070/3, 070/5, 070/6, 070/9, 070/10, 070/11, 070/12, 070/13, 076, 077, 078/1, 078/2, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 082, 084/2, 084/1, 085, 088, 090/1, 090/2, 090/3, 090/4, 090/5, 091, 092, 093, 094, 095/2, 095/3 095/4, 095/5, 096, 097, 099, 02/2, 02/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészleteken megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

1. melléklet a 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez2A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

Beruházás

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

1.

Kiemelt nagyberuházásként
a Vát és Porpác térségében

A Vát közigazgatási területén lévő külterületi 0125/4, 0130/1, 0130/2,

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

építésügyért felelős miniszter

2.

megvalósuló nemzetközi, interkontinentális, légiszállítási repülőtér és a hozzá kapcsolódó

017/12, 017/13, 017/5, 017/4, 036/1, 036/2, 018, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 038/19, 038/18, 038/11,

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3.

egyéb építmények, létesítmények.

038/9, 055/2, 0123/1, 0125/5, 0125/6, 0125/7, 0124, 0123/3, 0123/2, 0118/1, 0113, 0114, 0115, 038/10, 0131/1, 0131/2, 038/17, 038/15, 038/14, 038/13, 038/12, 054, 059, 055/1, 055/2, 038/21, 037, 048, 0123/4, 0123/5, 038/20, 020/10, 038/9, 060, 061/16, 0118/1, továbbá

útügyi hatósági engedélyezési eljárások:
a) gyorsforgalmi utak és a 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak esetében
b) az egyéb országos közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Vas Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

4.

 

a Porpác közigazgatási területén lévő külterületi 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0105/3, 0106,

vízjogi engedélyezési eljárások

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.

 

0107, 0108, 0109, 011, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 02/10, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 03/1, 03/2, 04, 060, 07/2, 07/4, 07/5,

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

6.

 

070/14, 070/15, 070/17, 070/18,

földvédelmi hatósági eljárások

Vas Megyei kormányhivatal földhivatala

földügyért felelős miniszter

7.

 

070/19, 070/2, 070/20, 070/21, 070/22, 07/23, 070/3, 070/5, 070/6, 070/9, 070/10, 070/11, 070/12, 070/13, 076, 077, 078/1, 078/2, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 082, 084/2, 084/1, 085, 088, 090/1,

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Vát közigazgatási területe tekintetében a Szombathelyi Körzeti Földhivatal,
Porpác közigazgatási területe tekintetében a Sárvári Körzeti Földhivatal

Vas Megyei kormányhivatal földhivatala

8.

 

090/2, 090/3, 090/4, 090/5, 091, 092, 093, 094, 095/2, 095/3 095/4, 095/5, 096, 097, 099, 02/2, 02/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészletek.

földmérési hatósági eljárások

Vát közigazgatási területe tekintetében a Szombathelyi Körzeti Földhivatal,
Porpác közigazgatási területe tekintetében a Sárvári Körzeti Földhivatal

Vas Megyei kormányhivatal földhivatala

9.

 

 

erdővédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10.

 

 

hírközlési hatósági engedélyezési eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

11.

 

 

bányahatósági engedélyezési eljárások

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

12.

 

 

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

13.

 

 

kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

14.

 

 

vasúti hatósági engedélyezési eljárások

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

15.

 

 

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

16.

 

 

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

17.

 

 

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

18.

 

 

azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

19.

 

 

zajgátló övezet kijelölése

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

20.

 

 

repülőtér létesítésére irányuló hatósági eljárások

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. melléklet a 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez3A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

 

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Első fokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

1.

építésügy

Vas Megyei Kormányhivatal

építésügyért felelős miniszter

2.

környezetvédelem, tájvédelem, természetvédelem, vízügy

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3.

közlekedés

 

a) gyorsforgalmi utak, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

 

c) vasút

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

 

d) légi közlekedés
da) polgári célú
db) állami célú

da) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
db) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

da) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

da) honvédelemért felelős miniszter

4.

földtan és bányászat

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

5.

rendészet (rendőrség)

 

a) gyorsforgalmi utak esetén

Országos Rendőr-főkapitányság

rendészetért felelős miniszter

 

b) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

6.

tűzvédelem

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

8.

katasztrófavédelem

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9

földművelésügy

 

a) termőföldvédelem

Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala

földügyért felelős miniszter

 

b) talajvédelem

Vas Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

c) erdővédelem

Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10.

kulturális örökségvédelem

Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

11.

egészségügy

Vas Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

12.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

13.

műszaki biztonság

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

14.

nagyfeszültségű elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gáz- vagy olajellátó rendszer, éghető folyadékok és olvadék tartályai

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

15.

területrendezési tervekkel való összhang

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal állami főépítésze

területrendezésért felelős miniszter

16.

 

 

 

1

A rendeletet a 223/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2012. augusztus 16. napjával.

2

Az 1. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 270. §-ával megállapított szöveg, szövege a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 21. § a)–b) pontja, és a 25. § (1) bekezdés a) pontja, a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 40. §-a, a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 50. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére