• Tartalom

2009. évi XXXIX. törvény

2009. évi XXXIX. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról1

2009.10.02.

1–42. §2

43. § E törvény 2009. augusztus 1-jén lép hatályba.

44. § (1)3

(2)4

45. § (1) A Btv. 4. §-ának (1) bekezdés szerinti kataszteri osztályozás egyikébe sem tartozó, de 2009. augusztus 1-jén a Btv. 11. §-a szerint ültetvénykataszterben szereplő borszőlőültetvényeket 2014. december 31-ig a Btv. 4. § (1) bekezdés b) pont 2. alpontja szerinti, borszőlőtermesztésre alkalmas kataszteri besorolással rendelkező földterületen fekvő ültetvénynek kell tekinteni.

(2) A 479/2008/EK rendelet 51. cikke alapján 2009. augusztus 1-jén oltalom alatt álló földrajzi jelzés kategóriában közösségi oltalmat élvező bor a termékleírásának a 479/2008/EK rendelet 46. cikke szerinti nyilvántartásban történő közzétételéig a 2009. július 31-én hatályos, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező bor termőterületét alkotó megyékben osztályba sorolt borszőlőfajtából készíthető.

46. § (1) Hatályát veszti

a) e törvény hatálybalépését követő napon az 1–42. §, valamint a 44. § (1) bekezdése;

b) 2009. október 2-án a 44. § (2) bekezdése.

(2) E törvény 2015. január 31-én hatályát veszti.

47. § Ez a törvény a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. május 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. május 28. A törvény a 46. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 31. napjával.

2

Az 1–42. § a 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján hatályát vesztette.

3

A 44. § (1) bekezdése a 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján hatályát vesztette.

4

A 44. § (2) bekezdése a 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére