• Tartalom

4/2009. (IV. 28.) ME rendelet

4/2009. (IV. 28.) ME rendelet

a miniszterelnök helyettesítéséről1

2009.04.29.

Az Alkotmány 33. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A miniszterelnököt akadályoztatása esetén, első helyen, a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter helyettesíti, aki e hatáskörében eljárva – különösen – képviseli a Kormány politikáját.

(2) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kizárólagosan helyettesíti a miniszterelnököt a Miniszterelnöki Hivatal irányításával, valamint a Kormány üléseinek előkészítésével, továbbá a Kormány üléseit követő egyeztetések lefolytatásával összefüggő miniszterelnöki hatáskörök tekintetében.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár kijelöléséről szóló 1/2008. (I. 31.) ME rendelet.

1

A rendeletet a 2/2010. (VI. 1.) ME rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. június 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére